22 april 2022

Bewonersbijeenkomst wijk Grave West

Tijdens de avond van 21 april vond er een overleg plaats in de grootste wijk van grave, namelijk de wijk Grave West. Zeker 70-80 mensen waren op deze avond aanwezig. Ook waren diverse politieke partijen aanwezig waaronder het CDA.

De secretaris van de wijkraad heette iedereen van harte welkom op de avond. Een avond die al meerdere keren was georganiseerd maar telkens door corona weer moest worden uitgesteld. Nu kon de avond eindelijk doorgang vinden.

De avond kende in het begin een plenair deel waarin algemene punten werden besproken. Vervolgens ging iedereen uiteen in themagroepen bestaande uit diverse onderwerpen waaronder verkeersveiligheid, sport en ontspanning en ontmoeting. Ook vond er nog een discussie plaats rondom de gemeenschapsaccommodatie die de wijk graag gerealiseerd wenst te hebben. “We zijn op dit moment nog heel druk met betrekking tot de accommodatie, maar we zijn blij dat de gemeente er nu actief gehoor aan geeft”, verteld de secretaris. Over de gemeenschapsaccommodatie is recentelijk in de gemeenteraad van het Land van Cuijk gesproken. Een van de opdrachten aan de bewoners is om een beheerstichting op te stellen die zich bezig gaat houden met de realisatie van een accommodatie. Meerdere mensen tijdens de bijeenkomst melde zich hiervoor aan die nu met de gemeente aan de slag gaan om te kijken wat mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.