20 maart 2022

Gemeente Land van Cuijk: voor 2030 komen er vierduizend nieuwe woningen bij

Tot en met 2027 komen er in de gemeente Land van Cuijk tweeduizend nieuwe woningen bij, tot 2030 nog eens tweeduizend. De nieuwbouw wordt zo eerlijk mogelijk verspreid over alle kernen van de gemeente. Dat antwoordt wethouder Bouke de Bruin op vragen van de VVD-fractie.

Kleinschalig
De partij vreest dat nieuwe, kleinschalige particuliere initiatieven niet kunnen rekenen op welwillende medewerking van de gemeente. Maar de zorgen van de VVD zijn volgens de wethouder onnodig. 

‘Het college herkent zich niet in dit beeld. Een groot deel van het  woningbouwprogramma bestaat juist uit plannen met een beperkt aantal woningen’, aldus het college.

Starters en ouderen
De wethouder benadrukt dat er voldoende aandacht is voor nieuwbouwplannen voor middeldure woningen. Maar daar zal het volgens De Bruin niet bij blijven. 

‘Het college kiest voor een gedifferentieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen, met specifieke aandacht voor starters en ouderen. Daarin past ook de uitbreiding van het areaal aan middenhuurwoningen, net zo goed als sociale huurwoningen.’

Meer dan vierduizend
De VVD wijst er nog op dat er eigenlijk meer woningen gepland zijn dan de genoemde vierduizend. Volgens De Bruin is dat logisch, omdat rekening gehouden moet worden met bouwplannen die voortijdig sneuvelen. 

(C) De Gelderlander - 18-03-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.