13 november 2022

Groen Gas

De energiecrisis maakt duidelijk: we hebben alternatieven voor aardgas nodig. Boeren kunnen hierbij helpen door groen gas op te wekken uit mest. Sterker nog: in het landelijk klimaatakkoord staat een bijmengverplichting voor groen gas in 2030. Nederland zit nu pas op ongeveer een tiende van de dan benodigde productie van groen gas.

Laten we groen gas dus vooral ondersteunen! Zo kunnen boerenbedrijven hun restproducten nuttig inzetten en verkopen. Veel van de bestaande boerenbedrijven zijn hiervoor echter niet groot genoeg. Daarom stelde ons raadslid Twan Stiphout voor om groen-gashubs te onmderzoeken, waar boerenbedrijven gezamenlijk energie winnen uit hun restproducten. Dat kon op steun rekenen van de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.