21 november 2021

Het jongste raadslid?

Na de interviews met Bouke, Harm en Hanneke sluiten we vandaag de rij met de 21-jarige Joep Baltussen. Hij staat op nummer 11 van de CDA-lijst en wil graag raadslid worden.

De brug slaan
Waar komt deze ambitie vandaan? Je bent jong, sommige lezers van het Wanroijs Nieuws zullen denken waar begint ‘da menneke’ aan? “Daar heb ik grondig over nagedacht. De afgelopen jaren was ik actief in verschillende verenigingen zoals de scouting, de dorpsraad van Sint Tunnis en de heemkundekring. Ook in de politiek ga ik me inzetten voor het verenigingsleven. Daarnaast heb ik de studie politicologie gedaan en doe nu de masterstudie stedenbouwkunde. Ik wil graag de brug slaan tussen het beleid van de gemeente en praktijk van alle dag in de dorpen.”

Baas in eigen buurt
Wat bedoel je daar mee, de brug slaan? “Ik maak me hard voor bruisende dorpen in het hele Land van Cuijk. Veel inwoners zetten zich daar voor in en dat zou de gemeente moeten faciliteren en aanmoedigen. Zo voelen en zijn zij baas in eigen buurt. Het CDA Land van Cuijk is voorstander van één ambtelijk aanspreekpunt voor verenigingen bij de gemeente, zodat de lijntjes kort blijven. Verder kan de gemeente echt helpen om verenigingen op de been te houden. Daarom willen wij verenigingen en dorpshuizen bijvoorbeeld vrijstellen van onroerendezaakbelasting (OZB)”.

Jong en oud in hetzelfde schuitje
Wat kun je concreet voor de jongeren in Wanroij en Landhorst betekenen? “We staan er vaak niet bij stil, maar veel jongeren zijn voor een aantal beroepsopleidingen afhankelijk van het openbaar vervoer naar bijvoorbeeld Nijmegen, Helmond en Venray. We moeten echt aan de bak om bus- en treinverbindingen te verbeteren. Als grote gemeente zouden we daar meer grip op moeten krijgen. Verder denk aan het op peil houden van sportvoorzieningen en echt betaalbare starterswoningen. Overigens wil ik net zo goed opkomen voor de ouderen. Solidariteit tussen de generaties is belangrijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”.

Feiten op een rijtje
Tot slot, hoe ga jij politiek bedrijven? “Eerst luisteren naar ieders standpunt, dan zelf alle feiten op een rijtje zetten en daarna zorgvuldig mijn mening vormen. En in discussies met anderen proberen dichter bij elkaar te komen en compromissen durven sluiten. Alleen ga je sneller, maar alleen samen kom je verder”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.