04 februari 2023

Mee-koppelkansen dijkversterking Land van Cuijk

Het waterschap Aa en Maas gaat de aankomende jaren aan de slag met het versterken van de dijk tussen Cuijk en Ravenstein. Dat biedt kansen voor de gemeente. Kansen die volgens de CDA fractie verder uitgewerkt mogen worden. Daarom stemde de fractie afgelopen donderdag in met de zogenoemde “mee-koppelkansen” die het college voorlegde.

In het voorstel van het college zijn diverse mee-koppelkansen, in overleg met bewoners en het waterschap, opgesteld en aan de raad voorgelegd. Enkele voorbeelden van mee-koppelkansen zijn de aanleg van fietsroutes, herstel van het toeristisch appel en het verrijken van de omgeving rondom de dijk. De fractie is van mening dat deze kansen verder uitgewerkt mogen worden, maar niet zonder voorwaarden. Over een drietal mee-koppelkansen waren er twijfels of de uitkomsten voldoende de afweging zouden maken tussen het algemeen belang en het lokaal belang.

Tijdens de commissievergadering werd de vraag gesteld of het leggen van een fietspad over het gehele dijk tracé een meerwaarde biedt. Zeker ook gezien er een herontwikkeling gaat plaatsvinden van de N321 en bewoners langs de dijk last kunnen hebben van een fietsroute over de dijk. Zeker rond de Vegetasscheweg in Escharen wordt de meerwaarde zeer in twijfel getrokken. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een parkeervoorziening langs de bomvrije in Grave. Volgens de fractie zijn er goede alternatieven die de voorkeur verdienen en de steun hebben van de inwoners. Deze dienen bij voorkeur te worden uitgewerkt.

Een ander twijfelpunt was de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van het industrieterrein in Cuijk. Een fietsbrug zou het tracé over de dijk kunnen verlengen zonder alternatieve routes. Maar de kosten voor de realisatie zouden kunnen uitkomen op bijna 3 miljoen euro. De fractie is, samen met de andere raadsfracties, van mening dat er eerst alternatieven in beeld moeten worden gebracht en de raad in staat moet worden gesteld om alternatieven te kunnen beoordelen. Een motie van die strekking, die opgesteld en ingediend werd Team Lokaal, CDA, LLvC en de LPG kon op unanieme steun van de raad rekenen. Het college kan aan de slag en de fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.