20 oktober 2021

Openbaarheid over uitvoering N602: ‘Geheimhouding voedt geruchten en speculaties’

SINT ANTHONIS - De gemeente Sint Anthonis moet openheid van zaken geven over de besluiten die zijn genomen over de renovatie van de dorpenroute in onder meer Ledeacker, Wanroij en Sint Anthonis.  

Juridische consequenties
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft eerder ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om de stukken juist niet vrij te geven. De meerderheid volgde de redenering van wethouder Huub Bellemakers dat vrijgeven juridische consequenties kan hebben die nadelig uitpakken voor de gemeente.

Motie
In een motie gaat het CDA donderdagavond niet vragen om die recent afgesproken geheimhouding van de besluitstukken op te heffen. Breijer: ,,Maar we willen wel dat de wethouder maximale informatie gaat geven om inzicht te verschaffen.”

Wie gaat dat allemaal betalen? - Arjan Breijer

Burger Pedro Bardoel deed onlangs ook al een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om informatie los te krijgen. 

,,Hoe kan het dat Rijkswaterstaat in negen dagen 30 kilometer snelweg totaal kan vernieuwen en wij al drie jaar over negen kilometer doen? Hoe kan het wegdek van een gloednieuwe weg verzakken en weer opnieuw aangelegd moeten worden? Wie gaat dat allemaal betalen?”, zijn vragen die verontruste burgers volgens het CDA stellen. 

Voeding aan speculaties en geruchten
Volgens het CDA geef je met de geheimhouding onnodig voeding aan speculaties en geruchten. Breijer: ,,Wij staan voor een betrouwbaar bestuur met een zo maximaal mogelijke openheid en transparantie. We vinden dat onze inwoners antwoorden op hun vragen verdienen. Het CDA wil dat het college dit geluid en onze inwoners serieus neemt en eerlijk antwoord op dergelijke vragen geeft.” 

Het CDA wil dat het college dit geluid en onze inwoners serieus neemt en eerlijk antwoord op dergelijke vragen geeft. - Arjan Breijer

Onrust
Onrust is er volgens het CDA met name in de dorpen waar nu voor de tweede maal de weg is opengebroken en waar het verkeer door de nieuwe omleidingen vastloopt. ,,Het college geeft ondanks een huis aan huis verspreide folder onvoldoende antwoord op dergelijke vragen“, zegt Breijer verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.