19 oktober 2022

Zorgen over sluiting Merlet Mill

Op 11 oktober 2022 zijn wij door de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs geïnformeerd over het voornemen om op termijn de vestiging van Merlet in Mill te gaan sluiten. Daarnaast hebben we het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs van het college ontvangen met een nieuwe visie op onderwijs en onderwijshuisvesting wat op termijn vastgesteld dient te worden door de raad.

Het CDA voelt zich verrast en overvallen door de aankondiging van deze sluiting. Te meer dat vorig jaar ook het Metameer te Stevensbeek deze onverwachte aankondiging heeft gedaan. Het CDA is zeer bezorgd en heeft nog vele vragen over dit voornemen en de gevolgen van deze keuze. Vanuit inwoners bereiken ons ook vele vragen hierover. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college met daarin een oproep voor een overleg met het college en de VO-schoolbesturen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.