16 november 2022

Teun Wientjes: 'Brede welvaart'

Hallo lezers, deze week is het mijn beurt om een column te schrijven over het raadswerk in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Allereerst wil ik mij voorstellen, ik ben Teun Wientjes, raadslid voor het CDA, 34 jaar oud, woonachtig in het zuidwesten van het Land van Cuijk, in de Peel tussen Westerbeek en Oploo. Ik ben een melkveehouder van beroep en heb samen met mijn vriendin Suzan twee kinderen: Charlotte en Thomas. Ik spendeer gemiddeld drie avonden aan het raadswerk en ook nog geregeld een middag voorbereiding. Je ontmoet veel verschillende mensen, maar leert ook veel over de gemeente. 

Helaas is politiek veel praten en zie je in de praktijk niet altijd meteen het effect. Een mooi voorbeeld is de discussie over het dialect op komborden. Voor de één een discussie onder de noemer ‘los liggende stoeptegel’, voor de ander een principe kwestie over het behoud en versterking van onze lokale cultuur. Uiteindelijk zal er geen dialect op komborden komen maar krijgen dorpsraden budget om zelf een bord te plaatsen. 

De komende periode gaat de gemeenteraad zich ook uitspreken over schoolgebouwen, in het bijzonder de verplaatsing van het Merlet en Metameer naar Cuijk en Boxmeer. Een discussie waar ik slapeloze nachten van krijg. Als de school verplaatst, zal dit een keuze zijn voor de komende dertig jaar! Waarin destijds de gemeente Sint Anthonis werd afgewimpeld als niet belangrijk in de discussie, blijkt nu maar eens de kracht van de nieuwe grote gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad van het Land van Cuijk, wil eerst overtuigd zijn van deze beslissing, we zijn gesprekspartner in plaats van toehoorder. Een schoolgebouw sluiten vind ik persoonlijk moeilijk uitlegbaar, maar ik ben melkveehouder, dus moet ik mijzelf eerst goed inlichten voordat ik een mening over onderwijs kan hebben. Enkele feiten zijn wel, fietsafstand vergroot, een prima schoolgebouw in Stevensbeek wordt versneld afgeschreven en onderwijskwaliteit is nog uitstekend op deze scholen, echter er wordt veel gevraagd van de leraren. 

Er wordt nu van 37 mensen uit een populatie van bijna 90.000 mensen gevraagd, welke koers we gaan varen. Een eervolle taak, maar ook niet altijd makkelijk, er zijn altijd voor en tegenstanders van bepaalde keuzes. ik hoop dat wij als CDA, een ieder met respect en juiste overwegingen behandelen en een brede welvaart kunnen brengen in het Land van Cuijk.

Teun Wientjes, CDA

In het komende jaar zullen alle raadsleden van de gemeente Land van Cuijk zich aan u presenteren in een vaste column in De Maas Driehoek en op Kliknieuws. - (C) Maasdriekhoek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.