Sonja Stevens | 31

Sambeek

Sonja Stevens Kremers

  • Vice fractievoorzitter
  • Lid van werkgeverscommissie
  • Lid van agendacommissie

Sonja Stevens (1965), is getrouwd, moeder van twee kinderen en werkzaam als adviseur leren en ontwikkelen bij een ouderenzorgorganisatie in Wijchen.

Portefeuilles waar zij woordvoerder van is zijn Accommodaties, WMO, Welzijn, Ouderenbeleid, Sociale zaken, Integratiebeleid, Zorg / GGD

Sinds 2010 ben ik als raadslid actief namens het CDA Boxmeer, waarbij ik me o.a. sterk heb gemaakt voor een laagdrempelig zorgloket in de gemeente waar inwoners met al hun vragen en voor informatie terecht kunnen. Daarnaast heb ik me ingezet voor kwalitatief goed én passend onderwijs, zo dichtbij mogelijk voor alle kinderen in onze gemeente. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de opzet van het Talentenbureau Land van Cuijk & Noord-Limburg dat vraag en aanbod van beroepsgerichte stageplekken bij elkaar brengt om zo jongeren in onze regio te behouden of te verbinden.

Vanuit mijn uitgebreide netwerk in de hoek van de zorg en het onderwijs word ik vaak benaderd door inwoners met uiteenlopende casussen en vragen. Waar nodig ga ik, samen met hen, in gesprek met de betreffende wethouder of stel ik kritische vragen aan het college om zo het beleid van de gemeente steeds weer te verbeteren en zoveel mogelijk maatwerk te creëren, daar waar het kan.

Ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het belangrijk dat inwoners op een laagdrempelige wijze met hun vragen en ondersteuning over de zorg bij de gemeente terecht kunnen bij het zorgloket én sociale wijkteams duidelijk zichtbaar zijn in alle dorpen en wijken. Dit omdat ik het belangrijk vind dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met zorg- en ondersteuningsvragen en daarnaast adequaat geholpen worden in de zoektocht naar passende zorg, hulp en ondersteuning.

Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er voldoende ondersteuning blijft voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die zich belangeloos inzetten in onze gemeente waardoor alle inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.