Afscheidsavond 'oude' raad

Op deze avond zal afscheid genomen worden van de vertrekkende raadsleden, die bij de verkiezingen van 19 maart niet zijn herkozen dan wel niet herkiesbaar waren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.