20 oktober 2021

Samenleving aan zet

De 'Samenleving aan zet' is de slogan waarmee het CDA op 16 maart 2022 de gemeentelijke verkiezingen ingaat. In het programma geven wij aan wat de komende jaren voor onze gemeente nodig is. Met elkaar wil het CDA bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor elkaar, waarin mensen tot hun recht komen en waarin het goed en veilig wonen, werken en leven is. Voor het CDA telt iedereen! Wij bedanken dan ook iedereen die aan het programma inbreng leverde. Wij blijven uiteraard open staan voor uw inbreng nu en in de komende raadsperiode.

Doorpakken over de bestuurlijke toekomst

Het CDA is zich doordrongen van de ernst van de zaak over de staat van onze gemeente. Niets doen is voor het CDA geen optie. Daarom wachten wij niet af hoe onze gemeente op orde kan worden gebracht. De andere Loonse partijen doen dat juist wel. Het CDA wil na de verkiezingen doorpakken om zo onze beloften aan u direct waar te maken. Het CDA heeft vertrouwen in de ambtelijke organisatie, maar weet dat grote vraagstukken op stapel staan zoals nieuwe maatschappelijke opgaven, de energietransitie, infrastructuur, klimaatplannen en invoering van de Omgevingswet.

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstandige gemeente blijft. Wij vragen ons serieus af of dat wel gaat. Loon op Zand is een kleine gemeente, heeft weinig vet op de botten en de ambtelijke organisatie staat onder druk. Als kleine gemeente is het lastig om alle kennis in huis te hebben in een steeds ingewikkeldere maatschappij. Het CDA wil niet dat onze inwoners jaren wachten voordat ze weten hoe de gemeente verder gaat. Wij gaan samen met u kordaat doorpakken.

Samen werken aan onze toekomst

In ons verkiezingsprogramma geeft het CDA aan hoe Loon op Zand gaat investeren in de organisatie en hoe de dienstverlening aan u en de financiën op orde worden gebracht. Onze keuzes voor Loon op Zand zijn:

  1. Zorgzaam Loon op Zand: samen zorgen voor elkaar;
  2. Verbonden Loon op Zand: voor een krachtige en verantwoordelijke samenleving;
  3. Bestuurlijke toekomst Loon op Zand: voor een dienstbare overheid én eerlijke en duurzame economie.

De verbondenheid tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties staat voor het CDA centraal. In de praktijk blijkt wel dat het lastig is iedereen te betrekken om blijvend met elkaar de maatschappelijke opgaven uit te werken. De gemeente dient volgens ons, door zich dienstbaar op te stellen, de samenleving tijdig te betrekken bij het uitvoeren van haar taken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.