02 juni 2022

CDA Loon op Zand op werkbezoek bij de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag

Rijk stelt middelen ter beschikking in deze onzekere tijden

Op uitnodiging van Peter Esser ( Eerste Kamerlid) en Inge van Dijk (Tweede Kamerlid), de financieel woordvoerders van het CDA, kregen de lokale CDA’ers op 2 juni een inkijkje in hun werkomgeving en de vraagstukken van deze tijd. Zowel de Eerste als de Tweede kamer hebben door de renovatie op het Binnenhof tijdelijke onderkomens gekregen. Naast de rondleiding is vooral gesproken over het financieel meerjarenperspectief. Onze Brabantse Kamerleden gaven aan het CDA zeker oog heeft voor de onzekere tijden voor gemeenten. Het Rijk stelt middelen beschikbaar als compensatie. Ook voor 2026 waarover al veel zorgen zijn.

Voorjaarsnota is evenwichtig pakket

“Het kabinet heeft goed geluisterd naar de Tweede Kamer, gaf Inge van Dijk aan. Er ligt een evenwichtig pakket, waarmee we zorgen voor meer bestaanszekerheid en fors investeren in onze veiligheid. Dat is goed voor de hardwerkende Nederlander, voor onze senioren, en voor de mannen en vrouwen in onze krijgsmacht. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

In een tijd waarin veel mensen moeite hebben om rond te komen, vindt het CDA het versneld verhogen van het minimumloon en het herstellen van de koppeling met AOW eerlijk en rechtvaardig. Zo wordt voorkomen dat oudere mensen in koopkracht achterblijven en zorgen we dat (meer) werken voor mensen met de laagste inkomens loont.

Korte lijnen met Den Haag en Brussel

Één van de voordelen van het CDA  zijn de korte lijnen met onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en Brussel. Wilt u hierover meer weten of eens weten hoe het Europa in Brussel eruit ziet? Dan kunt u zich opgeven voor het bezoek op 12 oktober 2022 aan de Brabantse CDA-Europarlementariër Tom Berendsen en zijn werkplek in Brussel. Tom praat u bij over de actuele situatie en hoe hij omgaat met de ontwikkelingen in Europa. Ook hoort hij graag van u hoe u aankijkt tegen de uitdagingen waar Europa voor staat. Meer informatie? Meld u aan op info@cdaloonopzand.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.