02 januari 2022

Start campagne GR22

Mieke Broeders-Habraken start het nieuwe jaar vol energie als lijsttrekker

CDA Loon op Zand wenst u een gezond en voorspoedig 2022 toe. Veelal wens je elkaar een bijzonder jaar toe. Wij wensen u nu vooral een ‘normaal’ jaar toe. De feestdagen hebben we opnieuw anders gevierd dan dat we normaal deden. We zijn ons meer bewuster van geworden dat we elkaar niet konden ontmoeten en hoe waardevol dat is. Zeker bij het afsluiten van het oude jaar om met energie het nieuwe jaar in te gaan. Wij hopen dat u ondanks de coronasituatie van de feestdagen heeft genoten met de kleine dankbare momenten waaruit energie uit wordt gehaald.

Betrokkenheid in onze dorpskernen

Het CDA gaat 2022 zeker met volle energie aan de slag met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart in het vooruitzicht. Onder aanvoering van lijsttrekker Mieke Broeders-Habraken staat een team van maar liefst 14 CDA-ers voor u opgesteld.

“Het CDA zet zich in voor het basisonderwijs in alle dorpskernen met duurzame schoolgebouwen, voorzien van een gezonde en frisse leeromgeving in de klas. Speciale aandacht hebben wij voor basisschool De Start in De Moer. De leefbaarheid van dit dorp is namelijk onlosmakelijk verbonden met het behoud van deze school,” aldus Mieke. “Voor Loon op Zand wil het CDA een Nieuwe Wetering die qua omvang en invulling past bij het dorp. De raad heeft duidelijke kaders over de financiering meegegeven. Wij blijven de uitvoering kritisch volgen. Voor Kaatsheuvel blijven wij attent op de uitbreidingsplannen van de Efteling. Ook hier blijven wij de uitvoering kritisch volgen om het woongenot voor omwonenden te behouden.

Aandacht en oprechte waardering heeft het CDA voor onze verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn immers het cement van de samenleving en vergroten de verbondenheid tussen mensen. Tevens zal de motor van de economie weer moeten gaan draaien en moeten de ondernemers de ruimte krijgen voor nieuwe initiatieven. Zij kunnen als geen ander onze lokale economie een impuls geven. Kortom, er is werk aan de winkel en daar steken wij graag de handen voor uit de mouwen. Wij horen graag van u als u met ons in gesprek wilt.”

Doorpakken over de bestuurlijke toekomst

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstandige gemeente blijft Echter, zijn wij doordrongen van de ernst van de zaak over de staat van onze gemeente. Als kleine gemeente is het lastig om alle kennis in huis te hebben in een steeds ingewikkeldere maatschappij. Het CDA heeft vertrouwen in de ambtelijke organisatie, maar weet dat grote vraagstukken op stapel staan zoals nieuwe maatschappelijke opgaven, de energietransitie, infrastructuur, klimaatplannen en invoering van de Omgevingswet.. Het CDA wil niet dat onze inwoners jaren wachten voordat ze weten hoe de gemeente verder gaat. Wij pakken samen met u kordaat door in de nieuwe raadsperiode.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.