16 juni 2022

Coalitie Loon op Zand met focus en lef toekomst tegemoet

VVD, Pro3, CDA en VOORLOON hebben een coalitieakkoord bereikt. Het akkoord vormt de basis om de uitdagingen van deze tijd met vertrouwen aan te gaan. En dit alles met de nodige focus en lef, op basis van gelijkwaardigheid. In de zorgvuldig uitgezette koers staat de samenwerking met inwoners, verenigingen en ondernemers centraal. Met als doel de gemeenschappen nog verder te versterken en te bouwen aan een duurzame samenleving waarin voor iedereen ruimte is.

Na een intensieve periode van constructief overleg ligt er een akkoord op hoofdlijnen. "Het akkoord ‘Met lef, gefocust op u’ betekent voor ons: realiseren en doen, maar ook zeker dat we onze ogen openhouden voor wat er om ons heen gebeurt. We kijken vooruit, maar staan ook klaar om snel bij te sturen zonder onze koers uit het oog te verliezen”, aldus een enthousiaste Suzan Mandemakers (VVD) namens de betrokken partijen. “In onze aanpak staan de behoeften van onze inwoners centraal. Of het nu gaat om meedoen in de samenleving, vernieuwende plannen om duurzame woningen te realiseren of het openbreken van de markt voor bestaande woningen om de doorstroom te bevorderen. Om dit te realiseren is zelfstandigheid ons uitgangspunt en daarom blijven we investeren in een stevige en wendbare organisatie.”        

Beoogd wethouders

De partijen schuiven de volgende kandidaat-wethouders naar voren om samen met burgemeester Hanne van Aart in het college de uitvoering van het akkoord vorm te geven:
Suzan Mandemakers (VVD), Louis Laros (Pro3), Riekje van Vugt-Buter (CDA) en Jan Brekelmans (VOORLOON). Suzan Mandemakers en Jan Brekelmans zijn bekende gezichten in het Loonse college. Louis Laros en Riekje van Vugt-Buter zijn nieuwkomers in de wethoudersploeg. Laros is vier jaar raadslid en werkzaam als docent en decaan op het Hanze College en Van Vugt-Buter zat zes jaar in de gemeenteraad van Drimmelen en is coördinator informele zorg bij Stichting Welzijn en Ondersteuning.

Installatie

Op maandag 20 juni om 19.30 uur besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord en stond de officiële installatie van de kandidaat-wethouders op de agenda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.