06 april 2020

Coronavirus: persbericht gemeenteraad

Beste inwoners uit onze dorpen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer,

 

Heftig, is misschien wel het meest toepasselijke woord voor wat ons nu allemaal overkomt. Een crisis ontstaan vanuit een virus verspreidt zich over de wereld en ook onze dorpen maken er op een harde manier kennis mee. Van een grote aandacht in de media, naar de eerste zieken, naar thuisblijven, geen school of werk, geen klanten, mantelzorgers of familie over de vloer. En helaas ook geliefde inwoners die overlijden. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Wij,  gemeenteraadsleden, ervaren hetzelfde als u allemaal. Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar onze omgeving. Daarnaast hebben wij echter ook een verantwoordelijkheid naar u, als volksvertegenwoordigers. Voor ons is het nu niet de tijd om elkaar in een politieke arena te treffen. Wij willen, net als u, zo snel en goed mogelijk uit deze crisis komen. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de wetenschap en landelijke overheid, deze crisis vraagt om één duidelijk plan. Ons lokale bestuur voert uit wat er vanuit Den Haag als herstelplan wordt uitgerold. Bovendien zitten onze Loonse bestuurders aan tafel in regionale verbanden. Ons volste vertrouwen, in de uitvoering van deze belangrijke taken, spreken wij uit naar ons college van burgemeester en wethouders.

 

Ook wij hebben dezelfde zorgen als u. Via onze omgeving en achterban bereiken ons ook signalen. Vooral signalen van kwetsbare groepen gaan ons aan het hart. Wij waarderen de tomeloze inzet van personeel in de gezondheidszorg en andere sectoren die nu aan de basis staan van gezondheid en welzijn. Denk ook aan onze ondernemers, ondersteun hen waar mogelijk door producten lokaal te blijven afnemen. Alle inwoners uit onze dorpen dragen hun steentje bij, daar mogen we met elkaar trots op zijn. Als iemand eens niet de regels volgt, dan mogen we daar (gepast) kritisch op zijn. Bedenk dat eenieder de crisis op een andere manier ervaart, maar dat we er alleen samen uit kunnen komen.

 

Als u met vragen zit die u niet kwijt kunt bij de instanties die daarvoor zijn, aarzel niet. Neem contact op met ons, mogelijk dat wij iets voor u kunnen betekenen. Wij vertegenwoordigen uw stem, die we dan kunnen overbrengen binnen het gemeentebestuur. Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, laten we allemaal aan elkaar dat oor bieden.

 

Wij wensen iedereen ontzettend veel sterkte in de periode die ons staat te wachten. De lente laat zich inmiddels zien, we vertrouwen erop dat de zon weer gaat schijnen voor ons allemaal. Tot slot vooral een welgemeend en supergroot DANKJEWEL aan al onze inwoners voor de inzet en hulp in de afgelopen periode en in de nabije toekomst om deze crisis te bedwingen

 

Gemeenteraad Loon op Zand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.