28 maart 2018

In de Duinkoerier week 13: CDA bedankt alle kiezers

v.l.n.r. de raadsleden: Dana Pollaert, Gerben Burgmans, Mieke Broeders, Kees Groots-wagers en steunfractielid Georg van Kleij 

HOGERE OPKOMST BELOONT HUIDIG BELEID

Het CDA heeft zijn inzet over de afgelopen vier jaar door de kiezer zien worden beloond. Bijna 200 stemmers meer dan vier jaar geleden kozen voor het CDA. Bestuur en fractie zijn daar erg blij mee en bedanken de kiezers voor hun steun en hernieuwd vertrouwen. De komende vier jaar wordt wat het CDA betreft stevig op de ingeslagen weg doorgegaan.

Krachtenveld versterkt

Ook in onze gemeente hebben de twee lokale dorpspartijen een stemmenwinst behaald. GemeenteBelangen heeft maar liefst 790 meer stemmen behaald en is daarmee de grootste partij gebleven. Ook "VOOR LOON" heeft 200 kiezers meer aan zich gebonden. Wij feliciteren onze collegepartners daarmee. De conclusie dat de huidige collegepartners beloond zijn voor hun inzet is gerechtvaardigd. De derde lokale partij Pro3, bestaande uit landelijke partijen, heeft de ambitie om te groeien niet kunnen waarmaken, terwijl de VVD een zetel heeft ingeleverd.

Andere tijden

In verkiezingstijd is het CDA veelvuldig geconfronteerd met de opmerking dat wij als landelijke partij aan Den Haag 'hangen'. Het blijft moeilijk dat beeld uit de gedachten van kiezers weg te halen. Tijdens gemeenteraadsverkiezingen acteert het CDA vooral als lokale partij met lokale thema's en betrokken mensen uit de gemeenschap. Het CDA is dan ook niet voor niets de grootste lokale partij in Nederland. Het landelijke karakter vormt een extra sterkte, omdat lokale CDA'ers juist kunnen beschikken over landelijke informatie met lokale uitwerking, zoals de zorg.

Voorkeurstemmen

Ook de invloed van sociale media heeft deze verkiezingen definitief doorgebroken. Veel raadsleden zijn met voorkeurstemmen gekozen. Het is duidelijk geworden dat de kiezer steeds meer zijn keuze maakt op basis van persoonlijke kennis en daarbij beïnvloed wordt door sociale media. Dat is niet erg, het versterkt juist de band tussen de kiezer en de volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad.

CDA brede gemeentepartij

Ook tijdens deze verkiezingen heeft het CDA brede steun ontvangen uit alle hoeken van de gemeente en uit alle kerkdorpen. In de nieuwe fractie gaat ook weer – als vanouds – een afspiegeling van de gehele gemeente aan de slag. En daar zijn wij door uw inzet erg trots op. Als brede gemeentepartij blijven wij voor uw belangen opkomen. Reacties? Mail naar info@cdaloonopzand.nl.

Marten Krikken, vertrekkend fractievoorzitter
Gert-Jan van den Dries, partijvoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.