24 mei 2018

In de Duinkoerier week 21: Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Ruimte geven aan de samenleving staat voor het CDA voorop in de komende raadsperiode. Dat vergt samenwerking tussen gemeente, inwoners, verenigingen, ondernemers en belangenorganisaties op vele vlakken. Wij zijn dan ook verheugt dat in het gemaakte coalitieakkoord met GemeenteBelangen en VOOR LOON! deze keuze nadrukkelijk is gemaakt. 

Iedereen doet mee 

Belangrijk voor het CDA is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Mensen die aan de zijkant staan worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen. Mensen met achterstand krijgen een steuntje in de rug om erbij te kunnen zijn. Mensen met een zorgvraag krijgen de hulp die ze nodig hebben. 

Een goede samenwerking tussen politieke partijen, college en de ambtelijke organisatie met en voor de inwoners en ondernemers maakt onze relatief kleine gemeente sterker. Dat is nodig om zelfstandigheid te borgen. Een wens van 75 procent van de deelnemers aan de Stemwijzer van de verkiezingen. Verschillen mogen er zijn. Juist door de verschillen kunnen de beste oplossingen ontstaan. Daar is dan iedereen bij gebaat. 

Samen werken maakt ons sterker 

In de aanloop naar de verkiezingen bleek des te meer dat geïnvesteerd dient te worden in de participatie van de samenleving bij de uitwerking van het door de raad vastgestelde beleid. Met name in het kerkdorp Loon op Zand was een deel van de bevolking kritisch over de herinrichting en de verkeers-situatie in het centrum, het ontbreken van groen in het lint en de gang van zaken rond de plannen voor De Wetering. 

Stuk voor stuk zijn dit onderwerpen waar de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn en worden betrokken bij de plannen voor de uitwerking. In het zoeken naar nieuwe vormen van meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bepleit het CDA voor het uitbouwen van wat de afgelopen jaren is neerzet met Samen Loont! In de uitwerking kan in ieder kerkdorp met elkaar de gewenste invulling gevonden worden voor nieuwe ontwikkelingen of problemen die zich voordoen. 

Sociaal bindend cement 

Verder vormt het wijkgericht werken nog steeds een belangrijke schakel in de wijk. Het wijkteam inwoners en ondernemers zorgt dat men elkaar opzoekt, geeft de zorg uit het wijkcentrum en professionele hulp van bijvoorbeeld de zorgverleners, het verenigingsleven en de participatie van jong en oud. Het verenigingsleven heeft zich in onze gemeente bewezen als het ‘sociaal bindend cement’ van de samenleving. Laten we dat vooral koesteren. 

Meer informatie? 

Ga dan naar onze website: www.cdaloonopzand.nl. Of neem contact met ons op via info@cdaloonopzand.nl. 

Met hartelijke groet, Gert-Jan van den Dries, voorzitter CDA in de gemeente Loon op Zand. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.