30 mei 2018

In de Duinkoerier week 22: CDA over Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Het coalitieakkoord van GemeenteBelangen, VOOR LOON en het CDA is op 24 mei door de gemeenteraad aangenomen. De coalitie wil de komende vier jaar sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de toekomst van de gemeente Loon op Zand. De beleidskoers uit de vorige raadsperiode wordt voortgezet en aangevuld met innovatie en investeringen op een aantal terreinen. Dit alles onder het motto: Samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Tijdens de raadsvergadering gaf CDA-fractievoorzitter Gerben Burgmans aan wat het akkoord betekent voor het CDA: “Samen bouwen aan is een appel, een oproep, aan iedereen om actief deel te gaan nemen aan de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord. De kennis en kracht van de samenleving dient beter benut te worden in de gemeente. Een duurzame toekomst betekent voor het CDA zorgvuldig omgaan met het woon- en leefmilieu om dat duurzaam aan de volgende generaties over te dragen. Duurzaamheid zoeken wij ook in de groei van de verbondenheid tussen mensen om zo hun steentje bij te dragen. Het financiële beleid dient evenzo toekomstgericht en duurzaam te zijn om de ambities die we met elkaar uitspreken te kunnen bereiken”.

Iedereen doet mee

Uitgangspunt is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Mensen die aan de zijkant staan worden uitgedaagd om mee te doen. Mensen met achterstand krijgen een steuntje in de rug om erbij te kunnen zijn. Mensen met een zorgvraag krijgen de hulp die ze nodig hebben. Subsidies voor verenigingen worden niet gekort, ook als het economisch minder gaat.

In de komende vier jaar doet de coalitie een aantal gerichte investeringen, zoals de nieuwe Wetering, die samen wordt ontwikkeld met de Wetering Plan Groep. In de dorpscentra en bij de toeristische toegangen wordt geïnvesteerd in het groen en de kwaliteit van de openbare ruimte. De wens is om de leefbaarheid te verbeteren en het toeristisch karakter te versterken. Daarnaast werken we aan het beter verbinden van toeristische initiatieven om de gemeente nog aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Samen werken maakt ons sterker

Een goede samenwerking tussen politieke partijen, college en de ambtelijke organisatie met en voor de inwoners en ondernemers maakt onze relatief kleine gemeente sterker. Samen zoeken we naar overeenkomsten en niet naar verschillen. Samen zoeken we naar betrokkenheid vooraf in plaats van reactie achteraf. Samen zoeken we elkaar op om het gesprek aan te gaan.

Vernieuwde fractie

Dana Pollaert-Veltman werd afgelopen donderdag geïnstalleerd als raadslid. Met de benoeming van Kees Grootswagers als wethouder, is Georg van Kleij als raadslid voor het CDA doorgeschoven. De zittende raadsleden Mieke Broeders en Gerben Burgmans maken de vierkoppige raadsfractie compleet. Verder werden Marianne Spitters-Maas en Anthony Maas benoemd tot steunfractielid. Een fris team dat met veel enthousiasme en energie aan de slag gaat.

Meer informatie?

Kijk op www.cdaloonopzand.nl of mail ons via info@cdaloonopzand.nl. Volg CDA Loon op Zand ook op Twitter of Facebook.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.