28 maart 2018

In loonopzand.nieuws.nl: Vier Koninklijke onderscheidingen en zeven gemeentelijke erepenningen voor afscheidnemende raadsleden

Op woensdagavond 28 maart reikte burgemeester Hanne van Aart vier Koninklijke onderscheidingen en zeven gemeentelijke erepenningen uit tijdens de raadsvergadering.

De gemeente nam vanavond ook afscheid van de oude raad. Drie fractieleden van GemeenteBelangen, twee CDA’ers en raadsleden van de VVD en Pro3 keren niet terug als gekozen volksvertegenwoordiger. De nieuwe gemeenteraad van Loon op Zand wordt donderdagavond geïnstalleerd.

Mevrouw L.E.J. (Loes) Heijs-Schouten

Mevrouw Loes Heijs (60) ontvangt de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen te kennen gegeven niet opnieuw een periode van vier jaar raadslidmaatschap te ambiëren en daarom afscheid te nemen van de gemeenteraad van Loon op Zand. Zij heeft als vertegenwoordiger van de fractie GemeenteBelangen sinds 2006 zitting in de raad. In deze periode was zij vicevoorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de agendacommissie en voorzitter van het seniorenconvent. Tevens ontvangt zij van gemeentewege voor haar raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in zilver.

Mevrouw J.A.M. (Jacky) Smit – van Gijsel

Ook mevrouw Jacky Smit (56) ontvangt de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is vanaf maart 2002, gedurende vier raadsperioden, gemeenteraadslid geweest en tevens vanaf 2005 tot augustus 2015 fractievoorzitter in de raad voor de VVD. Uit hoofde van haar functie als raadslid was zij lid van het Algemeen Bestuur van ISD Midden-Langstraat, later Baanbrekers. Naast haar raadslidmaatschap is mevrouw Smit lid van het bestuur van “Kunst Loon op Zand” waar zij de zorg draagt voor de PR. Ook zij ontvangt van gemeentewege voor haar raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in zilver.

De heer A.J.M. (Ad) van Laarhoven

De heer Ad van Laarhoven (58) ontvangt ook de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich voor de nieuwe raadsperiode niet meer verkiesbaar gesteld. De heer Van Laarhoven is vanaf 2006 lid van de gemeenteraad en was in deze periode ook fractievoorzitter voor de lokale partij GemeenteBelangen. Naast zijn raadslidmaatschap is de heer Van Laarhoven eerder 15 jaar bestuurslid en voorzitter geweest van de dorpsvereniging Moers Belang. Tevens was hij lid van de ledenraad van Rabobank de Langstraat. Van gemeentewege ontvangt de heer Van Laarhoven voor zijn raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in zilver.

De heer G.J.T.J. (Gert-Jan) van den Dries

De heer Gert-Jan van den Dries (52) ontvangt de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij neemt afscheid van de raad na meer dan drie perioden raadslid te zijn geweest. Op 17 maart 2005 werd hij geïnstalleerd als raadslid, een jaar voor de eerstvolgende reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2006. In de periode 2010 tot 14 mei 2015 was hij tevens fractievoorzitter voor het CDA. Naast zijn raadslidmaatschap heeft / had de heer Van den Dries nog de volgende functies : trainer CDA Steenkampinstituut, penningmeester en later voorzitter fractie CDA in de gemeente Loon op Zand, trekker interessegroep faciliteiten in projecten en programma’s IMPA-NL/IAF-NL, bestuurslid vakafdeling bouw- en waterbouw regio Zuid KIVI engineering society, penningmeester stichting Oranjevieringen gemeente Loon op Zand en lector/coördinator werkgroep lectoren Parochie H. Willibrord.
Van gemeentewege ontvangt de heer Van den Dries voor zijn raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in zilver.

De heer J.F.A. (Jan) van Gorkum

Ook de heer Jan van Gorkum neemt op 28 maart a.s. afscheid van de gemeenteraad. Hij heeft als vertegenwoordiger van de fractie Pro3 sinds 2010 zitting in de raad. Eerder was hij gemeenteraadslid van 1990 tot 1998 voor de fractie van D66. Op 18 maart 1998 mocht hij hiervoor de gemeentelijke erepenning in brons ontvangen. Op 28 maart aanstaande ontvangt hij van gemeentewege voor zijn in totaal 16 jaar durend raadslidmaatschap, de gemeentelijke erepenning in zilver.

De heer M. (Marten) Krikken

De heer Marten Krikken neemt ook afscheid als raadslid. Hij is vier jaar geleden, in 2014, toegetreden tot de raad maar was reeds eerder als burgercommissielid actief betrokken bij de raad en de fractie van het CDA. Op 14 mei 2015 heeft hij het fractievoorzitterschap van deze partij op zich genomen. Van gemeentewege ontvangt de heer Krikken voor zijn raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in brons.

De heer (Henk) H.J. van Komen

De heer Henk van Komen trad begin 2012 aan als wethouder van de gemeente Loon op Zand op voordracht van de fractie GemeenteBelangen. Hij heeft toen de portefeuille economische zaken en sociaal-culturele zaken tot het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2014 vervuld. Bij de start van de nieuwe gemeenteraad in 2014 was hij lid van de fractielid van GemeenteBelangen. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de Volksuniversiteit Kaatsheuvel, inmiddels Volksuniversiteit De Langstraat. Tevens was hij voorzitter van de Klussen- en Diensten Centrale. Van gemeentewege ontvangt de heer Van Komen voor zijn raadslidmaatschap de gemeentelijke erepenning in brons.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.