27 mei 2022

Zilveren CDA-speld uitgereikt aan Herman van Gulik

Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 mei is Herman van Gulik (77 jaar) uit Kaatsheuvel, onderscheiden als lid van verdienste van het CDA. Voorzitter Gert-Jan van den Dries reikte, namens de landelijk partijvoorzitter Hans Huibers, de bijbehorende Zilveren CDA-speld uit.

Vanaf november 1990 is Herman adviseur voor het bestuur geweest voor het opstellen van het gemeentelijke verkiezingsprogram. Daarnaast was Herman betrokken bij de activiteiten voor de permanente campagne. Van 1998 tot 2009 was hij de campagneleider voor het CDA bij de verkiezingen in onze gemeente. In april 2010 nam Herman na zestien jaar, vier perioden van vier jaar, afscheid als gemeenteraadslid voor de gemeente Loon op Zand. Ook na zijn afscheid als gemeenteraadslid bleef Herman nauw betrokken bij de lokale afdeling.

Waarderingspennen voor CDA'ers

Tijdens de ledenvergadering nam Gerben Burgmans afscheid als bestuurslid. Hij is opgevolgd door Rob van Hest (52 jaar) uit Kaatsheuvel. Rob is vanaf 2020 fractieondersteuner op het gebied van onder meer zorg en welzijn. Hij is erg bevlogen en enthousiast en heeft hart voor de goede (CDA-) zaak. Rob wil als bestuurslid samen met de fractie invulling gaan geven aan de koers die wij als CDA gaan varen.

Ook werd afscheid genomen van de raadsleden (Dana Pollaert-Veltman, Georg van Kleij) en fractieondersteuner (Marianne Spitters-Maas). Als blijk van waardering voor hun inzet kregen zij een CDA-waarderingspen uit handen van de voorzitter Gert-Jan van den Dries. Deze pen kregen ook Herman van Gulik en Anthony Maas, de laatste voor zijn inzet als bestuurslid van 2014 tot 2021. Ook werden de leden van de vertrouwenscommissie (Riekje van Vugt-Buter, Herman van Gulik en Peter Essers) bedankt voor hun inzet bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Iedereen doet mee

De coalitieonderhandelingen in onze gemeente zijn in een ver gevorderd stadium. Uitgangspunt voor het CDA is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Mensen die aan de zijkant staan worden uitgedaagd om mee te doen. Mensen met achterstand krijgen een steuntje in de rug om erbij te kunnen zijn. Mensen met een zorgvraag krijgen de hulp die ze nodig hebben. Met elkaar wil het CDA bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor elkaar, waarin mensen tot hun recht komen en waarin het goed en veilig wonen, werken en leven is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.