06 juni 2018

Zilveren CDA-speld uitgereikt aan Marten Krikken

Het bestuur van het CDA Loon op Zand heeft tijdens de algemene ledenvergadering op 31 mei namens landelijk partijvoorzitter Ruth Peetoom aan Marten Krikken (57 jaar) uit Kaatsheuvel de zilveren CDA-speld uitgereikt als blijk van waardering voor zijn grote bijdrage aan het CDA.

Marten Krikken is vanaf 1989 betrokken bij het CDA, eerst in Hellendoorn en na zijn verhuizing in 1995 naar Kaatsheuvel bij de gemeentelijke afdeling Loon op Zand. Het is de eerste keer in het veertig jarig bestaan dat een CDA-er uit onze gemeente deze eer toekomt. Marten was vier jaar voorzitter en vier jaar penningmeester. Daarnaast was hij betrokken bij de activiteiten van de programma-, selectie- en campagnecommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als burgercommissielid en raadslid was Marten in de bestuursperioden van 2010 tot 2018 actief betrokken bij het werk voor de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 voerde Marten als lijsttrekker een succesvolle campagne. De afgelopen 3 jaar was hij fractievoorzitter.

Als vanzelfsprekend kon op Marten een beroep worden gedaan op een vrijwillige inzet. Van medezeggenschap bij de kinderopvang, het schoolbestuur of voetbalbestuur tot verzamelaar van oud papier voor de kerk of gastdocent. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar heeft Marten te kennen gegeven een stap terug te doen op de kandidatenlijst om nieuw politiek talent een kans te geven.

Bestuursmutaties

Tijdens de ledenvergadering vonden een aantal bestuursmutaties plaats. Dana Pollaert-Veltman en Georg van Kleij zijn uit het bestuur getreden vanwege het raadslidmaatschap. Neşat Yılmaz legde om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap neer. Op passende wijze is van de drie bestuursleden afscheid genomen.

Ruud Giesbers (62 jaar) is toegetreden als bestuurslid. Hij is vanaf 2006 betrokken bij het CDA in onze gemeente als burgercommissielid, steunfractielid en webmaster. Hij is voornemens de functie van secretaris te vervullen binnen het bestuur.

Met de toetreding van Ruud wordt een bestuur gevormd van drie leden. De penningmeester is Anthony Maas (24 jaar) en Gert-Jan van den Dries (52 jaar) is de voorzitter. Daarmee is het bestuur op minimale sterkte. De doelstelling van het bestuur is binnen één jaar met twee leden versterkt te worden.

Werkbezoek  CDA Statenfractie op 24 augustus: bereikbaarheid van onze gemeente

Tijdens de ledenvergadering presenteerden Dana Pollaert-Veltman en Statenlid Marcel Deryckere het voorgenomen werkbezoek van de CDA-Statenfractie aan onze gemeente. Centraal staat de bereikbaarheid van onze gemeente. Gastvrijheid zit in ons DNA en we zijn dan ook trots op het toeristische karakter van onze gemeente. Met de Efteling, De Loonse en Drunense Duinen en de rust van het Brabantse platteland hebben we sterke troeven in handen. De grote toestroom van bezoekers heeft ook een keerzijde. Onze toegangswegen slibben dicht en parkeren vormt een knelpunt, ook in onze dorpskernen. Naast de drukte van het toerisme heeft de Midden-Brabantweg (N261) ook de logistiek van en naar Tilburg en Waalwijk te verwerken.

Heeft u als inwoner of als ondernemer voorbeelden waar het knelt of waar het beter kan? Laat het ons weten en wij nodigen u graag uit aanwezig te zijn tijdens het werkbezoek. Mail ons via info@cdaloonopzand.nl.

Met hartelijke groet, Gert-Jan van den Dries, voorzitter CDA in de gemeente Loon op Zand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.