Jongeren

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  jonge starters op de woningmarkt leningen te verstrekken;

•  ervoor te zorgen dat de zogeheten ‘Nightliner’ voor jongeren blifjt;

•  in de eerste plaats de werkgelegenheid voor jongeren (van 18 tot 23 jaar) te bevorderen;

•  een beleid te voeren gericht op het voorkomen van drugs- en alcoholgebruik en gokverslaving.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor jongeren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.