Milieu

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  concrete maatregelen te nemen om geluidsoverlast te voorkomen en waar nodig weg te nemen;

•  haar toezichthoudende taak verder te versterken, gericht op het voorkomen van (zwerf)afval en het hergebruiken van reststromen;

•  geen achterstand in onderhoud en werkzaamheden toe te staan en naar slimme oplossingen te zoeken om calamiteiten door extreme neerslag te voorkomen;

•  particulieren te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van milieu!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.