Mindervaliden

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  in het beleid vanaf het begin rekening te houden met mensen met een functiebeperking of een chronische ziekte (ofwel ‘inclusief beleid’), waardoor veel speciale regelingen niet meer nodig zijn;

•  ervoor te zorgen dat gebouwen en openbare ruimten ook voor mensen met een beperking bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en uitgankelijk te zijn;

•  wijkbewoners – met name ook kinderen, ouderen en gehandicapten – invloed te geven op de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte, bijvoorbeeld tijdens een periodieke wijk- of buurtschouw, en de aanbevelingen zo veel mogelijk overnemen.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor mensen met een beperking!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.