Natuur en Recreatie

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  na te gaan hoe zij mogelijke knelpunten bij de ontwikkeling van de toeristische sector en de gastvrijheidseconomie op moet lossen;

•  het de land- en tuinbouwsector mogelijk te maken, indien nodig, om meer te diversifiëren, bijvoorbeeld bij het beheren van het buitengebied of door het toevoegen van recreatieve functies;

•  agrariërs de ruimte te bieden voor de uitbreiding van nieuwe functies, zoals het kamperen bij de boer en het verkopen van producten van de boerderij;

•  particuliere initiatieven aan te moedigen die het recreatieaanbod verbreden en die meer toeristen aantrekken.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van natuur en recreatie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.