Herindeling

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstandige gemeente blijft. Echter, zijn wij doordrongen van de ernst van de zaak over de staat van onze gemeente. Als kleine gemeente is het lastig om alle kennis in huis te hebben in een steeds ingewikkeldere maatschappij. Het CDA heeft vertrouwen in de ambtelijke organisatie, maar weet dat grote vraagstukken op stapel staan zoals nieuwe maatschappelijke opgaven, de energietransitie, infrastructuur, klimaatplannen en invoering van de Omgevingswet. Het CDA wil niet dat onze inwoners jaren wachten voordat ze weten hoe de gemeente verder gaat. Wij pakken samen met u kordaat door in de nieuwe raadsperiode.

Het CDA gelooft in een vitale gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.