Openbaar Vervoer

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  voor goede openbaar vervoerverbindingen te zorgen, inclusief een goede doorstroom in de kernen;

•  te zorgen voor goede, veilige fietsroutes, vooral van en naar scholen, en voor een uitbreiding van (bewaakte) fietsenstallingen;

•  een visie te ontwikkelen, samen met onder meer openbaar vervoerbedrijven, taxi- en autoleasebedrijven en koeriersdiensten, op ‘schoon rijden’;

•  de openbare weg zodanig in te richten dat het aantal verkeersdoden wordt teruggedrongen.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van openbaar vervoer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.