Verenigingen

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  te stimuleren, door een optimale serviceverlening bij het faciliteren ervan, dat mensen elkaar actief ontmoeten in verenigingen en in sport en spel;

•  zich in te spannen om de toeristisch recreatieve mogelijkheden van de gemeente en het dorpse karakter van de kernen met een rijk sociaal-cultureel verenigingsleven beter op de kaart te zetten;

•  private initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven die het gemeentelijk milieubeleid ondersteunen, te stimuleren;

•  ouders, scholen, buurtverenigingen, horeca en winkeliers, verhuurders en (sport)verenigingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor verenigingen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.