Werk

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  de werkgelegenheid voor jongeren (van 18 tot 23 jaar) en 55-plussers te bevorderen;

•  bijstandsgerechtigde jongeren actief aan de slag te laten gaan in een gemeentelijk traject;

•  uitkeringsgerechtigden werkervaring en werkritme te laten opdoen in vrijwilligerswerk;

•  het mogelijk te maken dat alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering een goede balans vinden tussen hun ouderplicht en hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van werk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.