Wijken en buurten

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  de vier wijkzorgpunten open te houden waar medische en sociale hulpverlening wordt geboden;

•  wijkbewoners – met name ook kinderen, ouderen en gehandicapten – invloed te geven op de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte, bijvoorbeeld tijdens een periodieke wijk- of buurtschouw;

•  wijken of gebieden jaarbudgetten toe te kennen die inwoners en ondernemers naar eigen inzicht in de leefomgeving kunnen investeren;

•  te stimuleren dat wijkteams (gemeente, politie, zorg enzovoort) initiatiefnemende inwoners en ondernemers ondersteunen.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor wijken en buurten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.