Wonen

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  ervoor te zorgen dat 20 tot 25 procent van de nieuwgebouwde woningen betaalbaar is voor jonge starters;

•  vernieuwingen te stimuleren zoals kleinschalige woonvormen voor ouderen en ‘mantelzorgwoningen’;

•  naar nieuwe vormen van samenwerking te zoeken met corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnaanbieders;

•  kopers en huurders meer zeggenschap en keuzemogelijkheden bij nieuwbouw te bieden.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van wonen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.