03 april 2017

CDA blij met bouwstenen leefbaarheid Mariaheide

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kom Mariaheide, herziening Pastoor van Haarenstraat 52’ zit de vaart richting de bouw van 7 nieuwe grondgebonden woningen op het voormalige Heijzoo-terrein er goed in. Donderdag 30 maart stond het plan op de agenda van de commissievergadering Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en met de vaststelling ervan heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen.

“Daar zijn we heel blij mee,” melden Coen Hendriks en Anke Koenen-Raijmakers van de CDA-fractie. “Het plan laat een uitstekende invulling zien van dit niet bepaald fraaiste stukje Mariaheide. Het sluit mooi aan bij het bestaande lint van bebouwing en de parkeerplekken komen achter de woningen. Positief voor het straatbeeld en een stuk veiliger.”

Eerder al werd het uitbreidingsplan Steenoven II, met daarin 45 nieuwe woningen, door het college goedgekeurd. Verder verrijzen er op dit moment op de locatie van het voormalige café De Mol ook nog eens enkele tweekappers en 9 levensloopbestendige rijwoningen uit het project Achter den Kerck. Daarmee wordt er in het dorp de komende tijd veel  nieuwbouw gerealiseerd en kan men spreken van een flinke kwaliteitsimpuls. “Wij zitten er als fractie bovenop om de leefbaarheid in onze kleine kernen op peil te houden. Daarvoor schakelen we onder meer onze eigen kernkenners in, CDA’ers die precies weten wat er in die kernen speelt. Het aanbod van woningen is zo’n cruciaal onderdeel van die leefbaarheid,” aldus Anke Koenen.

Toch heeft het CDA vorige week nog wel een kritische kanttekening bij de plannen voor het Heijzoo-terrein gemaakt. “Zorg dat er met een flexibel plan kan worden ingespeeld op de vraag. Daarom hebben we het college gevraagd de woningen zo te laten bouwen dat ze eventueel gemakkelijk zijn aan te passen tot starters- of seniorenwoningen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.