05 november 2019

CDA luidde in februari al de noodklok. Actie volgt nu!

CDA-fractielid Danielle Aarts-vd Loo was een van de initiatiefnemers om bij de gemeente de signalen van inwoners inzake de overlast van ratten aan te kaarten. Dat gebeurde in februari 2019. Vandaag (5 november 2019) komt het bericht dat er extra mankracht wordt ingezet om dit ernstige probleem (mens en dier kunnen ernstig ziek worden door de aanwezigheid van ratten) daadkrachtig aan te pakken. 

MEER INFORMATIE VAN DE GEMEENTE:

Plaagdierenbestrijding Meierijstad
Gemeente Meierijstad gaat extra inzetten op de plaagdierenbestrijding. Afgelopen maanden zijn twee extra buitendienstmedewerkers van de gemeente opgeleid tot professioneel plaagdierbeheerser. Hierdoor is er meer deskundigheid en capaciteit beschikbaar om in te zetten bij het opvolgen van meldingen.

SAMEN STERK  De intensivering is noodzakelijk door de toename van onder andere eikenprocessierupsen en ratten. De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren in het openbaar gebied. Bewoners en bedrijven zijn op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van deze dieren. De verschillende verantwoordelijkheden maken het belangrijk dat inwoners, bedrijven en gemeente gezamenlijk optrekken in de bestrijding. Daarom ook is het belangrijk dat elke rat die gesignaleerd wordt, gemeld wordt. Zo blijft er een totaal overzicht is en kan samengewerkt worden op locaties waar dat nodig is.

Meldingen vanaf 2020 rechtstreeks bij gemeente.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners weer rechtstreeks bij de gemeente Meierijstad melding doen als zij plaagdieren signaleren; zowel plaagdieren in openbaar gebied als op eigen terrein. Dat kan heel eenvoudig via de gratis app MijnGemeente (of website of telefonisch).

Voorheen moesten inwoners alles melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD). Het KAD blijft alleen nog in beeld als het landelijk expertisecentrum waarbij de gemeente nieuwe kennis en
methodes kan betrekken. Voordeel voor inwoners is dat ze straks nog maar met een partij te maken zonder tussenschakels; de melding komt immers direct bij de buitendienst van de gemeente terecht en dat scheelt tijd.

Ratten geen kans geven.
Waar mensen zijn, zijn ook ratten. Ratten maken onderdeel uit van de (stads)natuur, woonomgeving en het grote buitengebied van Meierijstad. Het is echter belangrijk dat de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Daar kunnen inwoners zelf iets aan doen. Ongemerkt creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in die omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.

Download hier de motie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.