30 maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021 CDA-Meierijstad SAMEN OP WEG !!!

Samen op weg !!!!!

Na de landelijke verkiezingen zijn de verkenningen voor een nieuwe coalitie gestart. Met de 15 zetels voor ons CDA was de uitslag een tegenvaller.
En ook alle commotie rondom de partij op dit moment doet geen recht aan alles wat wij als partij willen zijn en willen uitdragen.
We moeten de draad weer oppakken en doen waar we goed in zijn.
Met de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in Meierijstad in het vooruitzicht, moeten we laten zien dat we vanuit de kracht van de christendemocratie, een moderne partij zijn, met oog voor de mens en voor de natuur. We willen met die gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een goed resultaat behalen. We zijn nu de grootste fractie en dat willen we zeker zo handhaven.
Voor u ligt de eerste van een serie digitale nieuwsbrieven waarin wij onze leden meenemen op de weg en de keuzes die wij maken tot aan die verkiezingen voor de gemeenteraad van Meierijstad in 2022.
Periodiek gaan wij u informeren over de stappen die gezet worden door drie commissies die de verkiezingen voor 2022 gaan voorbereiden.

 • De vertrouwenscommissie.   Zij gaan de kandidatenlijst samenstellen die aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

 • De programmacommissie.     Zij gaan het verkiezingsprogramma schrijven en ook dat wordt tijdens een ledenvergadering aan u                                                                                                          voorgelegd ter goedkeuring.         

 • De campagnecommissie       Zij gaan er alles aan doen om ons CDA opnieuw de grootste partij van Meierijstad te maken.

De samenstelling van deze drie commissies stellen we vast in onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 19 april a.s.
De commissies zullen u in deze nieuwsbrieven meenemen op de reis naar een prachtig eindresultaat.
Natuurlijk komt er in deze nieuwsbrieven niet alleen nieuws van deze commissies, maar ook ander nieuws dat op dat moment belangrijk is voor alle leden.
Kortom we presenteren een actuele en informatieve nieuwsbrief waarvan u vandaag het eerste nummer ontvangt.
We moeten voor onze leden helder en transparant zijn in waar we als CDA Meierijstad voor staan, maar ook voor wat we allemaal doen in het belang van onze leden en het belang van alle bewoners van onze mooie gemeente.

Veel leesplezier, namens bestuur, fractie en wethouders

Geert Steenbakkers,   voorzitter

 

Wist u dat ……………!!!!!!!

 • Het CDA Meierijstad op dit moment  190 leden telt en er de laatste maanden zich een aantal nieuwe jongere leden hebben aangemeld.
 • Alle nieuwe leden worden uitgenodigd door het bestuur en met hen wordt besproken wat hun verwachtingen zijn en welke bijdrage ze eventueel willen leveren aan onze CDA-familie.
 • We op 19 april a.s. weer een Algemene Ledenvergadering houden en u daar nog een uitnodiging voor ontvangt.
 • Ons CDA-lid Pieter van Diepenbeek is benoemd tot wethouder van de gemeente Bernheze, en wij hem als vanzelfsprekend een felicitatie hebben gestuurd.
 • Bestuurslid Bart Claassen is benoemd tot wethouder van de gemeente Gemert-Bakel. Dit ter opvolging van gekozen 2e kamerlid Inge van Dijk.
  Ook Bart feliciteren wij en wensen hem veel succes.
 • Wij gemeend hebben om namens alle leden van het CDA Meierijstad aan Hugo de Jonge een blijk van ondersteuning te sturen voor zijn dankbare maar oh zo’n moeilijke werk in deze coronatijd.

  Nieuws van:       De campagnecommissie

Met de ambitie, CDA is de grootste partij van Meierijstad, zijn we recent gestart met een kernteam: campagnecommissie 2022. Dit kernteam is bezig met de voorbereidingen, zodat we na de zomer kunnen starten met campagne voeren.
Het kernteam bestaat voornamelijk uit een aantal CDA-leden, onder enthousiaste leiding van Bertus van Berkel.
We willen met onze campagne alle inwoners van Meierijstad bereiken. We brengen hierbij een aantal thema’s  onder de aandacht; het CDA verhaal; onze kandidaten; en het verkiezingsprogramma van CDA Meierijstad.
Onze campagne moet aansprekend zijn voor jong en oud, zodat we bouwen aan een Meierijstad waar een fijne samenleving centraal staat.
Tijdens de voorbereidingen en tijdens de campagne hebben we ideeën, steun, positieve energie en handjes nodig. Een aantal CDA leden hebben zich al aangemeld om mee te helpen, maar we nodigen alsnog iedereen uit om daar waar mogelijk een steentje bij te dragen. De gehele opzet zullen we op de ALV van 19 april nader toelichten.

Nieuws van:       De Programmacommissie
We zijn begonnen met het zoeken naar iemand die deze commissie zou kunnen voorzitten. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de bemensing en voortgang van deze commissie.

Nieuws van:       De Vertrouwenscommissie
In onze volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de bemensing en voortgang van deze commissie.

Nieuws van:       De fractie
Als fractie van het CDA vergaderen we op dit moment alleen digitaal. En laat eerlijk zijn, dat is werkelijk verschrikkelijk. Voor ons als fractie is contact met de achterban van cruciaal belang en dat kan al ongeveer een jaar niet.
Gelukkig zijn we nog allemaal goed gezond en dat hopen we voor u natuurlijk ook.
We zijn in deze periode o.a. druk bezig met onderwerpen als Omnipark Erp en de invulling van het Raadhuis in Rooi.
Iets anders is dat we als fractie blij zijn dat de omgevingsvisie, zoals die er lag, van tafel is. Als vervolg daarop zullen we er bij het college op aandringen een land- en tuinbouwvisie op te stellen. Dit moet dan een onderdeel worden van de omgevingsvisie.
Als fractie willen wij u er op attenderen dat we natuurlijk altijd open staan voor vragen of suggesties, ook in deze tijd van digitaal vergaderen zijn we niet onbereikbaar. U kunt altijd bij een van onze fractieleden terecht.

Mededelingen

Het bestuur is momenteel aan het inventariseren welke leden in ons ledenbestand niet te bereiken zijn via e-mail. U begrijpt dat deze leden natuurlijk ook deze nieuwsbrief niet kunnen inzien.
Het betreft nog een veertigtal leden die de komende dagen telefonisch benaderd worden door bestuursleden om te horen of er toch een e-mailadres is wat bij ons nog niet bekend is. Wij hopen op een snelle optimalisering van onze ledenadministratie.
Is er geen e-mail aanwezig dan zullen deze leden door ons “op papier” toch geïnformeerd worden over de activiteiten.
Kent u in uw omgeving mogelijk leden waarvoor dit geldt geef dit dan door aan ons secretariaat: t.raijmakers@ziggo.nl

En dan tot slot……….!!!!!!!!!

Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, stuur deze dan naar ons secretariaat.       t.raijmakers@ziggo.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.