01 april 2021

Deel 2

Deel 2  Onderwijs

Realisatie 2018:

 • IHP onderwijshuisvestingsplan, (actualisatie start 2020 )
 • Kwaliteitskader onderwijshuisvesting
 • Verordening onderwijshuisvesting
 • Beleid voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstanden,(opgenomen in LEA 2019)
 • Aanvalsplan laaggeletterdheid: 2018

Realisatie 2019 -2021

 • Verlaging/harmonisatie peuteropvang leeftijd van 2,5 naar 2 jr, 2020/2021
 • Gelijke Kansen Alliantie, aansluiting 2020
 • Lokale Educatieve Agenda: ambitiedocument inclusief
 • innovatieprogramma onderwijs en innovatiebudget: 2019-2020
 • Taalonderzoek ism onderwijs en Radbouduniversiteit: 2020
 • Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: verbinding 3 O’s: continu
 • Onderwijs-arbeidsmarkt (stagebureau, scolarships, HBO)
 • Eerste VMBO Meierijstad on stage: 2020
 • Passend onderwijs meer passend: continu 2018-heden
 • Onderzoek versterking MBO-HBO-WO: 2020
 • Actualisatie IHP: start 2020, vaststelling 2021
 • Faciliteren (subsidie) Let’s play, Ontdeklab, technieklokaal Foretti
 • Onderwijshuisvesting:
  • Nieuwbouw Kindcentrum Nijnsel, oplevering 2021
  • Renovatie/uitbreiding Uilenbrink Veghel, oplevering 2021
  • Uitbreiding Ieme Veghel, opgeleverd 2020
  • Nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde 2019 icm kerk: raadsbesluit juni 2020, verwachte start 2021, realisatie 2022
  • MFA Groene Long St. Oedenrode: voorbereiding realisatie in 2023
  • Nieuwbouw Bundersschool, planontwikkeling 2020/2021
  • IKC Heibosch Veghel, gerealiseerd 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.