19 februari 2021

Deel 1

CDA-Samen bouwen aan Meierijstad
Wat hebben we deze raadsperiode gerealiseerd?

Iedere maand wordt er één van de volgende onderwerpen toegelicht;
1 Sport ,2 Onderwijs,3 Recreatie & Toerisme ,4 Maatschappelijk vastgoed,5 Leefbaarheid,
6 Erfgoed en Monumenten,7 Economische zaken, 8 Financiële zaken, 9 Grondbedrijf en 10 Ruimtelijke ontwikkeling. 

Aflevering 1 SPORT:

 • Vastgesteld sportbeleid 2018-2028 incl Harmonisatie sporttarieven en bijzondere situaties
  SCMH Rhode, Geel-Zwart en MHC Sint-Oedenrode

Realisatie 2018

Oprichting Sportraad Meierijstad

 • Sjors sportief heel Meierijstad
 • Afronding wielerbaan Schijndel
 • Renovatie Sportpark VV Rhode: blauw sportpark
 • Renovatie en verduurzaming Castorhal, sporthal Dioscuren
 • Vervanging tribune Sporthal De Bunders
 • Onderhoud/beheer natuurgras sportvelden: Schijndelse methode
 • Invoering positief sportklimaat (gedragscode, aannamebeleid VOG, vertrouwenspersoon)
 • Aansluiting bij Jeugdsportfonds, inbedding sport in armoedebeleid

Realisatie 2019

Start zwemaanbod Uniek zwemmen Meierijstad, in 2020 structureel aanbod, kinderen bijzondere aandacht.

 • Walking football Meierijstad 2019 i.s.m. PSV Foundation, intussen ook korfbal en hockey
 • PvA veilig (sport-)verenigingsklimaat, implementatie
 • Evaluatie sportgala’s àeerste Sportgala Meierijstad 2019,Sportawards Meierijstad 2019 (i.s.m. Sportraad)
 • Pilot Non-fill voetbalvelden Avanti en WEC, infill: 2020
 • Vervangen kassa- en toegangscontroles binnensport: loopt
 • Verduurzamen: Led verlichting in sporthallen/buitensport
 • Uitbreiding buurtsportcoaches, ook verenigingsondersteund

  Realisatie 2020:
 • Ontwikkel pad Omnipark De Brug, Erp: raadsbesluit 2019 + nog in 2021
 • Zwemvoorzieningen Meierijstad: raadsbesluit juni 2020:
  • nieuwbouw De Neul start nov 2020,
  • nieuwbouw Veghel start 2021
 • aanleg en vervangen diverse kunstgrasvelden korfbal KVS’17, KV Rooi, hockey Geel-Zwart (waterveld)
 • capaciteitsvraagstuk binnensport Veghel: oplossing ism De Leygraaf: 2020
 • Inzet buurtsportccoaches corona
 • Eerste gezonde sportkantine Meierijstad: zwembad De Molenhey,
 • Team fit certificaat ‘goud’
 • Start meerjarenonderhoudsplan buitensportvoorzieningen
 • Project Young leaders

Volgende maand aflevering 2 Onderwijs 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.