12 juni 2020

CDA: ZWEMBAD IS VEEL MEER DAN WATERRECREATIE

Meierijstad investeert fors in sport: nieuwe zwembaden en aanpassing                                            11 juni 2020

De gemeenteraad gaat op 25 juni een beslissing nemen over de vervanging, door nieuwbouw, van de zwembaden in Veghel en in Rooi. De baden zijn na ruim 40 jaar gebruik aan vervanging toe. In het zwembad in Schijndel biedt een verbouwing van entree en aanpassing horeca meer comfort aan bezoekers.

VEGEHEL EN ROOI

Wethouder Coby van der Pas heeft door gebruik te maken van de gezamenlijke aanbestedingsvoordelen voor de zwembaden in Veghel en Rooi weten te bewerkstelligen dat beide zwembaden een 6-baans wedstrijdbad en een goed toegerust doelgroepen bad krijgen!

Beide zwembaden worden uitgerust met een beweegbare bodem, met een diepte van 2,60 meter voor het wedstrijdbad. Diep genoeg om ook de duiksport te faciliteren! En het doelgroepenbad wordt voorzien van een hellingbaan zodat ook mensen met een fysieke beperking makkelijk in en uit het bad kunnen komen. Ook wordt een drenkelingendetectiesysteem toegepast, zodat de veiligheid in het zwembad optimaal wordt.

Na uitgebreide gesprekken met gebruikers is gekozen om de zwembaden op de huidige locatie te herbouwen. Dit sluit aan bij het gemeentelijk sportbeleid om sportaccommodaties dichtbij gebruikers te realiseren.

Als CDA Meierijstad vinden wij het van het allergrootste belang om te investeren in voorzieningen voor onze inwoners. Dit draagt bij aan leefbaarheid in onze kernen. Met de bouw van de nieuwe zwembaden is het tot in lengte van jaren mogelijk om veilig te (leren) zwemmen, te werken aan je conditie en te revalideren onder toezicht van professionals. De investering van € 19 miljoen  is wat het CDA betreft dan ook een prima investering in onze gezondheid en welzijn!

SCHIJNDEL

Zwembad de Molenhey wordt aangepast. De entree van het fitnesscentrum en het zwembad worden gescheiden, de horecaruimte wordt aangepast en de exploitatie van de squashbanen en de horeca neemt de gemeente over. Met de plaatselijke zwemvereniging wordt gekeken of ook zij een deel van de horeca op zich kunnen nemen. Dat juicht CDA Meierijstad zeker toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.