11 mei 2022

Coby van der Pas geen kandidaat wethouder

Op 11 mei presenteerde Jan Goijaarts namens de coalitie het coalitieakkoord voor 2022-2026 en zijn de wethouders kandidaten bekend gemaakt. Huidig CDA-wethouder Coby van der Pas is hiervoor door het CDA niet naar voren geschoven.

We realiseren ons dat Coby zich ook de komende jaren nog graag als wethouder wilde inzetten. Voor het CDA is continuïteit gericht op de toekomst, na de bestuursperiode 2022-2026, echter leidend geweest om een andere keuze te maken.

“Voor mij is het erg teleurstellend geen wethouder meer te kunnen zijn, een ambt waarin ik me met plezier heb ingezet voor de opbouw van Meierijstad. En waar ik me de komende jaren opnieuw vol voor had willen inzetten, ten dienste van onze gemeente en onze inwoners. Ik kan het besluit van het CDA echter alleen maar respecteren”, aldus Coby. “Met dankbaarheid en tevredenheid kijk ik terug op de afgelopen jaren.”

Wij hebben als CDA grote waardering voor de jarenlange betrokken inzet van Coby bij het wel en wee van de gemeente Meierijstad en haar inwoners. We hebben haar ervaren als een deskundig bestuurder, samenwerkingsgericht en doortastend. Samen met verenigingen, organisaties en maatschappelijke geledingen heeft zij uitstekende beleidsresultaten behaald en vele projecten weten te realiseren. In goede harmonie met college en gemeenteraad.

In het oog springende projecten zijn o.a. de realisatie van de nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel, de bouw van nieuwe basisscholen in Veghel en Nijnsel en de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Schijndel. Ook op het terrein van recreatie en toerisme zijn er grote stappen gezet, waaronder de website bezoekmeierijstad.nl, de realisatie van toeristische informatiepunten in alle 13 kernen en de doorontwikkeling van de drie toeristisch recreatieve clusters Streekpark Kienehoef, Noordkade en Vlagheide.
Daarnaast staan er flink wat plannen die, in de tijd dat zij wethouder was, binnen haar portefeuilles tot stand zijn gekomen. Deze zijn klaar voor realisatie. Voorbeelden zijn de nieuwe Petrus en Paulusschool (deels in de kerk) in Eerde, Omnipark De Brug in Erp, MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode en de chocoladefabriek op de Noordkade.

Coby is binnen het CDA een gewaardeerd partijlid. Zij kan bogen op een grote staat van dienst. In totaal heeft zij zich zo’n kleine twintig jaar als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder (ruim 12 jaar) in meerdere gemeenten ingezet voor het CDA. Coby trok drie keer als lijsttrekker de CDA-kar bij gemeenteraadsverkiezingen, was bestuurslid van de Bestuurdersvereniging CDA Noord Brabant en vervulde meerdere adviesrollen ten behoeve van de provinciale CDA-statenfractie.

Wij zijn haar bijzonder erkentelijk en hopen dat zij nog lang actief blijft binnen onze partij en wensen haar alle geluk in de toekomst!

Bestuur CDA Meierijstad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.