02 juli 2021

Deel 5

Leefbaarheid: Veerkrachtig Meierijstad!

 • Convenant wijk- en dorpsraden ( incl. subsidiering): 2017
 • Contactwethouders en buurtadviseurs: 2017
 • Oprichting Platform Wijk- en Dorpsraden: 2017
 • Leefbaarheidsbudget t.b.v. lokale initiatieven, sinds 2017
 • Opzet en uitvoering programmalijn Leefbaarheid
 • Opzetten en uitvoeren leefbaarheidsmonitor: realisatie 2020, gemiddeld cijfer 7,9,

Verdieping in 2020 in gesprekken met wijk- en dorpsraden, welzijn, politie woningcorporaties

 • Regiodeal Het goeie Leven: project Leefbaarheid in dorpen, 2020-2022
 • Prestatieafspraken Woningcorporaties: twee wijken versterken leefbaarheid, 2021
 • Herhaling leefbaarheidsmonitor: onderdeel regiodeal (2022)
 • Doorontwikkeling programmalijn
 • Budget leefbaarheid: 60 leefbaarheidsinitiatieven
 • Samenwerking wijk-/en dorpsraden-buurtadviseurs-contactwethouders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.