29 september 2021

Deel 8

In deel 8 een beknopt overzicht van wat we deze raadsperiode gedaan hebben op het gebied van financiën .

  • Sluitende meerjarenbegroting 2021
  •  Leges tarieven geharmoniseerd
  •  Leges vrij voor non-profit organisaties
  •  Stijgende dekkingsgraad
  •  Lagere Rijksbijdrage uitdaging komende jaren
  •  Covid-19 impact ondersteunen
  •  Jeugdzorg Rijksbijdrage uitdaging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.