15 januari 2022

Het vereveningsfonds komt er nu wel!

Het vereveningsfonds komt er nu wel!

De raad gaat komende donderdag zo goed als zeker instemmen met het rapport van de rekenkamercommissie over het versnellingsprogramma woningbouw. Hierin wordt een aantal aanbevelingen gedaan die nagenoeg allemaal worden overgenomen door het college. De conclusie was dat Meierijstad goed op weg is met het plan en dat er op een paar punten bijsturing nodig is.

Het CDA stemde in het verleden tegen de invoering van een vereveningsfonds maar is nu vóór…..hoe dat zo?

Even een stukje geschiedenis; wat is een vereveningsfonds? Dat betekent dat nieuwbouw-bouwprojecten die niet voldoen aan de eis om minimaal 25 % van de woningen als sociale huurwoningen te realiseren toch door kunnen gaan. Maar de project -ontwikkelaar moet dan per woning een fors bedrag van zeker enkele 10-duizenden euro's per woning storten in een 'vereveningsfonds'. En het geld in dat fonds kan vervolgens gebruikt worden om op andere plaatsen wel sociale woningen te realiseren. De praktijk is nu vaak dat bouwprojecten niet van de grond komen omdat de projectontwikkelaar en/of de aannemer geen kans zien om voldoende sociale socialewoningen te realiseren in een bepaald project.

Het CDA stemde 1,5 jaar geleden tegen invoering. In het voorstel van destijds stond een bedrag als storting van 11.600 euro per woning. Een “fooi” vond het CDA en enkele andere partijen. Dit stimuleert de sociale woningbouw niet. Ook was het CDA niet overtuigd van het feit dat een dergelijk fonds werkt.

Waarom is het CDA nu wel voorstander?

Bij rondvraag bij diverse gemeenten die inmiddels werken met een vereveningsfonds, blijkt dat die gemeenten goede ervaringen hebben. Ook wordt er over het algemeen gewerkt met hogere bedragen. Tijdens een beeldvormende avond over dit onderwerp gaf de STEC groep (heeft onderzoek gedaan namens de rekenkamercommissie) op vragen van woordvoerder van het CDA Jankees Schwiebbe aan dat een bedrag als storting van €25.000 a €30.000 per woning zeer reëel te vinden. De wethouder gaf in de commissie aan dat hij zeker niet meer denkt aan een laag bedrag dus de verwachting zal zijn dat de storting fors omhoog gaat. Een goede keuze bleek tijdens de vergadering.

Onze bezwaren van 1,5 jaar geleden zijn hiermee van tafel en het CDA vindt het invoeren van een vereveningsfonds daarom een goede zaak. We gaan ervan uit dat hiermee de bouw van sociale huurwoningen verder kan worden versneld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.