20 mei 2022

Installatie wethouders en raadsleden na omarming coalitieakkoord voltallige raad.

Coalitieakkoord Thuis en Meierijstad warm ontvangen bij de oppositie.

Tijdens de raadsvergadering van do 19-5 is het coalitieakkoord voorgelegd en positief ontvangen bij de oppositiepartijen. Vanuit de oppositie werden opmerkingen en suggesties gedaan voor het collegewerkprogramma. Jan Goijaarts beantwoorde alle vragen namens de coalitiepartijen naar tevredenheid en gaf aan dat de motie van Hart (de samenleving van Meierijstad) overbodig was omdat deze zaken al opgenomen zijn in het coalitieprogramma.

De suggesties  zullen we meenemen in het coalitiewerkprogramma gaf Jan aan.Motie werd verworpen.
Hierna werden de wethouders na stemming beëdigd. Allen kregen het maximaal te halen stemmen en werden dus met volledige instemming van de raad benoemd en beëdigd.
Johan v Gerwen trad als nieuweling toe in het college.

Johan van Gerwen kreeg hierbij ook een koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste als 12 jaar raadslid.

Voor het CDA betekende dat tevens dat Maarten van Bakel en Jankees Schwiebbe als raadslid met volledige instemming werden verkozen en beëdigd als raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.