22 december 2017

CDA Meierijstad: grote zorg bouwplannen in Olland

Berichten in de media omtrent het zg. op slot zitten van woningbouw voor Olland vanwege de aanwezigheid van twee geitenbedrijven (BD - 15 nov.) en de door de provincie afgelopen juli ingestelde bouwstop, hebben de fractie van CDA Meierijstad negatief verrast. Tevens werd er melding gemaakt van een onderzoek, ingesteld door de gemeente, naar mogelijk meer van dit soort situaties binnen de Meierijstadgrenzen.

Wat gaat dit voor Olland (en mogelijk andere kernen) betekenen? Welke invloed heeft dit op de ambitieuze opdracht rond woningbouw, genoemd in de Mijlpalen van Meierijstad, het uitvoeringsplan van het college?

Fractieleden Danielle Aarts-Van de Loo, Rien Verhagen en Ad van de Crommert hebben het college (schriftelijk) een lange lijst kritische vragen voorgelegd:

 

  1. Hoe staat het met het onderzoek? Wanneer wordt dit afgerond?

  2. Hoeveel geitenbedrijven zijn er momenteel in Meierijstad en waar zijn deze gevestigd?

  3. Zijn er in de omgeving van deze geitenbedrijven nieuwbouwplannen of goedgekeurde plannen?

  4. De GGD heeft advies gegeven over een afstand ten opzichte van geitenbedrijven van 1,5 à 2 km. Is er ruimte om van dit advies af te wijken en zo ja, hoe dan?

  5. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de brede zin des woords, zoals voor het VAB beleid en het omzetten van bedrijfsgebouwen naar nieuwe bestemmingen.

  6. Zijn er mogelijkheden om geitenbedrijven te verplaatsen naar betere locaties op afstand van de bebouwde kom en zo ja, welke concreet?

  7. Gaan we als gemeente een actief beleid ontwikkelen in relatie tot woningbouw in de buurt van geitenhouderijen? Hoe zou dit beleid eruit kunnen zien en wanneer zet u hiertoe de eerste stap?

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.