03 juni 2021

Deel 4

Maatschappelijk Vastgoed Meierijstad: vast goed!

Realisatie 2018-2019

 • Beleid duurzaam maatschappelijk vastgoed
 • Screenen vastgoed portefeuille, DMJOP
 • Harmonisatie subsidiëring MFA’s, wijk- en dorpsgebouwen

Realisatie 2020

 • Voormalig gemeentehuis Schijndel: ‘Wenkend perspectief’: oplevering 2021
 • Verkoop en herbestemming nieuwe deel voormalig gemeentehuis Schijndel: 2020
 • Herbestemming kantorendeel voormalig gemeentehuis Schijndel
 • Renovatie wijkgebouw De Spil, De Bunders Veghel
 • Toegankelijkheid gebouwen, kleine investeringen
 • Besluitvorming onderzoek vastgoed Sint-Oedenrode, bestuurscentrum ( dec 2020)
 • Zonnepanelen diverse daken gemeentelijk vastgoed

Realisatie 2021:

 • Gebouw natuurtuin ’t Bundertje, oplevering verwacht eind 2021, begin 2022
 • Renovatie raadhuis Veghel ( bibliotheek), ( besluit dec 2020), start voorjaar 2021
 • Planontwikkeling Scoutinggebouw Sint-Oedenrode (nieuwbouw verwacht 2022)
 • Groot onderhoud scoutinggebouw Schijndel (2021)
 • Toegankelijkheid gebouwen, grotere investeringen ( kleinere gereed 2020)
 • Herbestemming gemeentewerf Sint-Oedenrode
 • Routeplanner verduurzaming maatschappelijk vastgoed: Co2 reductie
 • Makelaarsfunctie vraag en aanbod
 • Onderzoek wijk- en dorpsgebouwen: vitaliteitsscan

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.