22 juni 2021

Nieuwbouw ja, maar niet voor beleggers!

Nieuwbouw is nodig maar niet voor beleggers!!

Donderdag 24 juni 2021 is er weer een raadsvergadering met diverse agendapunten. Eén van de onderwerpen is vaststelling addendum woonvisie 2018 en instrumenten voor verbeteren regie op de woningbouw (in het kort actieplan wonen). Hiermee wil het college vaart zetten achter het bouwen van woningen en het aantal te bouwen woningen verhogen. Hiermee hoopt het college het tekort aan woningen in Meierijstad terug te dringen.

Het CDA gaat een motie zelfbewoningsplicht indienen en dit doen we samen met de SP, Gemeentebelangen en PvdA. Mensen met een laag en (laag)middeninkomen kunnen momenteel geen huis kopen. De prijzen van woningen blijven fors stijgen. Het plan voorziet in het bouwen van een aantal goedkope en middel dure woningen en deze mogen niet worden opgekocht door mensen met vermogen die de woningen vervolgens gaan verhuren, iets wat steeds meer gebeurd. Door het invoeren van een zelfbewoningsplicht moet de koper minstens 3 jaar zelf in de woning blijven wonen waardoor beleggers geen kans krijgen om een dergelijke woning te kopen. Nieuwbouw is goed en nieuwbouw is nodig maar niet voor beleggers is de mening van SP, Gemeentebelangen, PvdA en CDA.

Jankees Schwiebbe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.