07 maart 2022

Nieuwsbrief 4

Beste CDA-er,

De oorlog in de Oekraïne is wereldnieuws en mijn gedachte is natuurlijk in eerste instantie bij al die mensen die hier niet voor gekozen hebben deze ellende mee moeten maken. Het is goed te lezen dat er veel initiatieven zijn om deze mensen te ondersteunen en te helpen. Laten we allereerst hopen dat deze oorlog snel is afgelopen want een oorlog kent geen winnaars, alleen verliezers.

In Nederland draaien de verkiezingscampagnes van alle partijen volop en de meeste partijen geven aan waar zij voor staan en waar zij voor willen gaan de komende jaren. Ook onze partij doet dat en wat ik zo mooi vind is dat wij de daad bij het woord voegen. “Samen werken aan de toekomst” is niet zomaar de titel van ons verkiezingsprogramma. We lieten met bijvoorbeeld onze actie “Meierijstad bakt” zien wat we met samen bedoelen. Er zijn voor elkaar en iets willen betekenen voor elkaar. Hetzelfde geldt voor de talloze activiteiten die onze kandidaten voor de gemeenteraad hebben georganiseerd in de verschillende kernen van onze gemeente. Wij zijn in ons land vrij om te mogen en kunnen kiezen en ik hoop dat veel mensen gebruik maken van dit recht. Over enkele weken weten we meer. Ik hoop allereerst dat er dan uitzicht is op een vreedzame oplossing voor de Oekraïne. Voor onze gemeente hoop ik op een goede uitslag voor onze partij zodat we samen met anderen kunnen blijven werken aan de toekomst.

Geert Steenbakkers

Voorzitter CDA Meierijstad 

Nieuws van de Campagnecommissie.    

Voor de zomer zijn we gestart met het CDA-campagneteam waarbij we bewust hebben gekozen voor een intensieve digitale campagne, het promoten van onze kandidaten en opvallende acties waaronder “Meierijstad bakt”. Sinds half februari zijn ook een drietal thema-groepen actief zodat we ook lokaal zichtbaar zijn. De komende weken zetten we in op fysieke ontmoetingen; op de markt, het bezoeken van doelgroepen en blijven we digitaal actief.

Ook overal in onze gemeente zie je de banners van onze eerste kandidaten in weilanden en aan bouwhekken bevestigd.  Ze hadden het moeilijk tijdens de drie zware stormen, maar zijn allemaal weer keurig op hun plaats gekomen.
Als CDA willen we werken aan een gezamenlijk toekomst waarbij wij ons inzetten voor een fijne leefomgeving voor jong en oud.

Aan iedereen de oproep om de komende week actief mee te doen, want iedere stem telt mee!

Voorzitter CDA Meierijstad     

Maak een kwaliteitsslag met ons CDA

Bart Claassen en Aron van Balveren hebben een idee uitgewerkt om bijeenkomsten te organiseren voor leden van het CDA Meierijstad (en eventueel andere geïnteresseerden) in het kader van inspireren, kennisuitwisseling en het trainen van vaardigheden. Om te peilen of en in welke mate er interesse is, en wat leden graag zouden willen leren of inbrengen, hebben ze een enquête gemaakt.

Bijgaande een link naar de enquête.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WAvFh_IuPUKk2x-nyE78-tStqj5gCyxLs-Gth2PWgiFUQjJWT1FMTUs0RFBERzE3TFBCMzlSQkNDOC4u

( houdt de Ctrl-toets ingedrukt als u de link aanklikt.)

Wist u dat ……………!!!!!!!

  • Rien Verhagen met volle gewicht de banners tegen de storm wilde beschermen.
  • Anke Koenen een “fanclub” heeft die haar banner en posters spaart en die nog steeds niet teruggebracht zijn.
  • Deze verkiezingsactie “Meierijstad bakt” zo’n succes was dat de mensen nu nog om herhalingsrecepten vragen.
  • Het campagneteam uit 6 personen bestaat en elke week vergadert.
  • We op Facebook een bereik hebben van 12.000 mensen.
  • De website een update heeft gehad.
  • De eerste 17 kandidaten een persoonlijke flyer, een banner en een eigen filmpje hebben.
  • We de laatste 5 dagen voor de verkiezingen Facebook en Instagram groen laten kleuren.

Tot slot ; ga stemmen op 14-15 of 16 maart 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.