22 december 2021

Nieuwsbrief December

Op naar het nieuwe jaar 2022

Ons verkiezingsprogramma “Samen werken aan de toekomst” is klaar en de inhoud is zichtbaar op onze website. In dit verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad bouwen we verder op een goed fundament dat de afgelopen 5 jaar in Meierijstad is neergelegd. Vanuit de basis gaan we samen aan de slag om verder te bouwen aan een fijne leefomgeving voor onze inwoners. Niet alleen voor nu maar ook voor later. Daarom bewandelen we nieuwe wegen als dat nodig is en nemen besluiten die nodig zijn om te komen tot een duurzame leefomgeving. Wij zoeken daarbij naar het algemene belang en willen verschillen tussen mensen en/ of organisaties overbruggen. CDA Meierijstad zoekt daarbij naar verbinding. Het is niet “ieder voor zich” maar “zij aan zij”.

Ons programma is gericht op onze toekomst en  die toekomst geven we samen vorm en inhoud.
In deze nieuwsbrief vooral informatie over de mensen die voor ons de kar gaan trekken en onze ambities proberen waar te maken. Het zijn de mensen op de kieslijst. Daarnaast informatie over de wijze waarop onze campagnecommissie zorgt dat zowel ons programma als onze kandidaten goed voor het voetlicht komen.

Veel leesplezier

Geert Steenbakkers, voorzitter        

Onze mensen op de kieslijst

Op de Algemene ledenvergadering van 20 oktober j.l hebben we met alle aanwezige CDA-leden de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Omdat onze lijsttrekker Jan Goijaarts reeds eerder benoemd was ging het op die avond m.n. over de kandidaten 2 t/m 17.

Op de homepage foto staan ze afgebeeld. En er van uitgaand dat u ze niet allemaal kent, willen wij ze graag aan jullie voorstellen.
Het tussen haakjes genoemde getal is de plaats op de kieslijst.

v.l.n.r.

Paul vd Broek                     (13)

JanKees Schwiebbe          (9)

Maarten van Bakel             (8)

Bram Brouwers                  (7)

Tilly Smits                          (16)

Bertus van Berkel               (6)

Johan van Gerwen             (2)

Jan Goijaarts                       (1) 

Anke Koenen                       (3)

Rien Verhagen                    (4)

Jos van de Voort                (14)

Pieter van Kaathoven        (11)

Daan Niemeijer                  (17)

Aron van Balveren            (10)

Stefan van Kessel             (5)

Fred van Rooij                  (12) niet op foto

En hoe ziet er onze kieslijst dan volledig uit?

Hieronder ziet u de volledige kieslijst met wie wij de verkiezingscampagne zullen ingaan.
oals u ziet een lijst verdeeld over al onze kernen.

 1. Jan Goijaarts             Veghel                               
 2. Johan van Gerwen    Schijndel                           
 3. Anke Koenen             Erp                                      
 4. Rien Verhagen          Nijnsel                                
 5. Stefan van Kessel     Schijndel                           
 6. Bertus van Berkel      Eerde                                 
 7. Bram Brouwers         St. Oedenrode                  
 8. Maarten van Bakel    St. Oedenrode                  
 9. Jankees Schwiebbe  Schijndel                            
 10.  Aron van Balveren    Schijndel                           
 11.  Pieter van Kaathoven Schijndel                        
 12.  Fred van Rooij          St. Oedenrode                  
 13.  Paul vd Broek           Veghel                               
 14.  Jos van de Voort      Veghel                               
 15.  Ger Brouwers           St. Oedenrode                  
 16.  Tilly Smits                  Schijndel                           
 17.  Daan Niemeijer         Schijndel
 18. Zoë Claassen             Schijndel
 19. Peggy van Sleuwen    Zijtaart
 20. Ben vd Meerakker       Veghel       
 21. Danielle Aarts              Nijnsel
 22. Geert Steenbakkers    Schijndel
 23. Rian Villier                   Boerdonk
 24. Theo Raijmakers         Mariaheide
 25. Marja Abrahams          Schijndel
 26. Pieter v. Diepenbeek   Veghel
 27. Marcin van Engeland  Schijndel
 28. Betty vd Oetelaar       Schijndel
 29. Maddy Goossens        Erp
 30. Martin Ester               Schijndel                                                   
 31. Jac van Beek             Schijndel
 32. Coen Hendriks           Boerdonk
 33.  Bart Claassen            Schijndel
 34. Jan Hellings                Schijndel 
 35. Hans Rijkers               Erp
 36. Ivo Bekkers                 Erp
 37. Coby v.d. Pas             St. Oedenrode                        
 

Samenwerken aan de toekomst

Een update van onze campagne commissie.

Met het verkiezingsprogramma onder de arm is de campagnecommissie full speed aan de slag om de “presentatie” van onze kandidaten en de belangrijke CDA-thema’s onder de aandacht te brengen. Door middel van persoonlijke flyers en filmpjes willen we de eerste 17 kandidaten van de kieslijst zo goed mogelijk introduceren en presenteren.

De officiële start van de campagne staat gepland op 15 januari en vanaf dan willen we op verschillende manieren zichtbaar zijn. Via sociale media, CDA website, publicaties en persoonlijke verhalen en natuurlijk de banners in de weilanden.
Daarnaast is het belangrijk dat onze kandidaten de boer op gaan om zoveel mogelijk inwoners van Meierijstad te ontmoeten en te vertellen waar het CDA voor staat.

Een tegenvaller is natuurlijk dat er verschillende geplande CDA-themabijeenkomsten i.v.m. Corona  niet doorgaan en het extra werk dat het meebrengt om het op een ander moment te organiseren.

Gelukkig heeft het campagneteam een aantal creatieve ideeën om onze kiezers te bereiken. Denk dan aan: digitaal speeddaten met onze kandidaten. Een sessie met 2e kamerlid Derk Boswijk op 21 januari en op 5 maart het CDA initiatief “Heel Meierijstad bakt”  Met “Heel Meierijstad bakt” willen we een hard werkende zorgverlener, die vrijwilliger die altijd voor iedereen klaar staat, of die jongere die in het coronajaar veel leuke dingen moet missen, in het zonnetje zetten.
Kortom zoals u merkt is het campagneteam volop in de weer om voor het CDA in Meierijstad een zo succesvol mogelijk verkiezingsresultaat voor te bereiden.

En heeft u zin om mee te helpen in zo’n team. Meld u gerust aan bij de secretaris.

Dank u wel   !!!!!!

Middels deze weg wil de Programmacommissie zijn dank uitspreken voor uw input bij het tot stand brengen van ons verkiezingsprogramma.
Vooraf aan en tijdens het “Meierijcafe”, vlak voor het zomerreces en in de maanden daarna….Regelmatig kwam er wel iemand met een idee, met een verfijning, een toevoeging of een reactie op een van de concepten.
Heel veel dank daarvoor. Het resultaat is waar de programmacommissie op hoopte:
Een gedegen visie, ontstaan van “buiten naar binnen”
Het is aan de nieuwe fractie om de plannen concreter te maken, om de nieuwe visie tot uiting te brengen. Het is een prachtig programma geworden.
Zin om er mee aan de slag te gaan !!!!!!!            

Kijk voor het verkiezingsprogramma  klik op: Standpunten -- Verkiezingsprogramma

Wist u dat ........

 • Het bestuur en fractie inmiddels weer digitaal vergaderen. Jammer maar het     kan even niet anders.
 • Onze laatste ALV gelukkig weer live kon. We waren wederom te gast in het Spectrum te Schijndel
 • We gelukkig nu wel gebruik konden maken van de naborrel en dat altijd weer heel nuttige informatie oplevert.
 • Er best veel CDA-leden deze Nieuwsbrief en andere CDA-post niet ontvangen omdat we niet bekend zijn met hun e-mailadres. Dus kent u iemand waarvoor dit geldt, geef het aan de secretaris door dan kunnen we maatwerk verrichten.
 • De Campagnecommissie nog vele bijeenkomsten in petto heeft en er nog verschillende CDA 2e Kamerleden naar Meierijstad komen om onze campagne te ondersteunen.
 • Ook nog bijeenkomsten met Dorps- en wijkraden op de rol staan.
 • Onze slogan: Samen werken aan de toekomst  duidelijk is en voor al onze inwoners een uitdaging betekend.

En dan tot slot…….

Het bestuur en fractie van het CDA Meijerijstad wenst al zijn leden en hun naasten een:

Zalig  Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar

 

                                                  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.