23 september 2020

CDA wil snel beterschap voor situatie De Molenheide Schijndel

Een motie gaat de fractie van CDA Meierijstad donderdag 24 september 2020 indienen ten gunste van een snelle eerste verbeterslag ten aanzien van het wonen op Resort de Molenheide in Schijndel. Onderaan de verduidelijking van de situatie, maar eerst de inhoud van de motie:

De raad, bijeen op 24-9-2020

Motie: Gebiedsvisie Molenheide                                                                                                           

Constaterende dat:

 • er naar aanleiding van de gebiedsvisie Molenheide veel onrust is ontstaan bij de bewoners van het Resort Molenheide;
 • de grond in eigendom is van de bewoners;
 • veel bewoners een financiering hebben op hun perceel en chalet;
 • er door de voormalige gemeente Schijndel een gedoogsituatie was gedurende ruim 20 jaar;
 • de vaste bewoners hun eigendom goed en netjes onderhouden;
 • er ook met omwonenden nog geen gesprek is gevoerd.

Overwegende dat:

 • bewoners mogelijk nauwelijks/niet woonruimte elders kunnen vinden dan wel betalen;
 • mogelijk ongewenste activiteiten zoals uitbuiting verhuur etc. plaatsvinden;
 • er zonder onderliggend plan geen sprake kan zijn van ‘het wegsturen van mensen’;
 • er eerst naar oplossingen gezocht moet worden om de ongewenste “ontoelaatbare zaken” dan wel handelingen aan te pakken.

Verzoekt het College om:

 • in samenspraak met de belanghebbenden zoals de Vereniging van Eigenaren, bewoners, grondeigenaren recron etc.  te komen tot een prioritering in het plan van aanpak;
 • te zoeken naar passende oplossingen en geschikte alternatieven voor de bewoners van Resort Molenheide;
 • met omwonenden in gesprek te gaan over de invulling van het gebied;
 • de raad in het eerste kwartaal van 2021 op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de hiervoor genoemde gesprekken.

Fractie CDA Meierijstad

AANVULLENDE INFORMATIE STAND VAN ZAKEN DE MOLENHEIDE SCHIJNDEL:

Afgelopen commissievergadering heeft het CDA een motie aangekondigd om aan de bezorgdheid van de bewoners en omwonenden tegemoet te komen.

Deze opdracht (ingediende motie) aan het college komt hier op neer:

 • In samenspraak met de belanghebbenden te komen tot een prioritering in het plan van aanpak.
 • Tevens te zoeken naar passende oplossingen en geschikte alternatieven voor de bewoners van Resort de Molenheide.
 • Tevens met omwonenden in gesprek te gaan over de invulling van het gebied.
 • De raad op de hoogte te brengen van de overeenkomsten met de VVE en de uitkomsten van de dialoog met de bewoners.

Door de commissie is tevens het advies meegegeven om dit agendapunt van de agenda af te voeren omdat er nog niet met omwonenden en de Vereniging van Eigenaren was gesproken.

CDA Meierijstad zal 24 september 2020 in de raadsvergadering voor behandeling stemmen. De VvE heeft ingesproken in de commissie en zijn bij vele fracties langs geweest. Daar hebben zij hun mening achtergelaten en die is voor ons dus duidelijk en helder. Ook zijn er eerdere gesprekken geweest met de gemeente waarin dit is aangegeven. Wij denken dan ook niet dat opnieuw een gesprek zal leiden tot wijzigingen.

De omwonenden zouden ook niet gehoord zijn. Maar er staat in de gebiedsvisie naar onze mening niets wat op dit moment tegenstrijdig is aan het huidige bestemmingsplan. Wel worden er voorbeelden genoemd, en op het moment dat dit echt uitgewerkt gaat worden, zullen de omwonenden uiteraard gehoord worden.

Kortom: CDA Meierijstad denkt dat uitstel niet zal leiden tot wijzigingen of verrijking van cruciale informatie en zal dus voor behandeling stemmen. Mocht de meerderheid toch voor afvoeren beslissen, dan hopen we over 6 weken alsnog dit agendapunt te kunnen behandelen en blijft de motie uiteraard staan.

Aldus de fractie van CDA Meierijstad

september 2020

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.