12 januari 2018

Stille armoede onder ouderen.. NU oppakken, vindt het CDA

CDA Meierijstad wil NU aandacht voor (verborgen) armoede onder ouderen, maar ook in gezinnen, onder meer in het buitengebied. Reeds in de verkiezingscampagne eind 2016 stond dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst van Betty van den Oetelaar, huidig fractielid. 

Donderdag 11 januari 2018 is in de commissie Mens en Maatschappij het voorstel omtrent de herijking van het armoedebeleid behandeld. Hoewel het CDA zich kan vinden in het voorstel, werd toch nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van ouderen in dit stuk. Naar de mening van het CDA - en gezien het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) - hebben ouderen in toenemende mate te kampen met vaak 'stille' armoede. In de aanloop naar de herindelingsverkiezingen heeft het CDA al aandacht gevraagd voor (verborgen) armoede onder ouderen, ook in het buitengebied. In de commissievergadering van deze week is daar nogmaals aandacht voor gevraagd. Het college heeft in een raadsinformatiebrief aangegeven de aandacht voor ouderen in de uitwerking van het beleid mee te zullen nemen. Met het advies van de ASD en de oproep van het CDA om extra aandacht voor ouderen in armoede te vragen, gaan we ervan uit dat deze problematiek zal worden aangepakt.

CDA Meierijstad houdt de vinger aan de pols..

Betty van den Oetelaar/Stefan van Kessel

fractieleden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.