05 november 2020

Takenpakket BOA's nog wel uitvoerbaar?

Was de belasting in de afgelopen maanden voor de BOA’s al allesbehalve gemiddeld, in de komende maanden zal daar zeker nog een schepje bovenop komen. De mannen en vrouwen surveilleren, controleren en handhaven in de straten van Meierijstad, zodat burgers zich veilig en aangenaam kunnen bewegen. Bovenop hun normale pakket en daarbij het handhaven van de coronamaatregelen, zullen ze ook moeten bijspringen bij het handhaven van de regels voor het afsteken van vuurwerk. 

De eerste meldingen van vuurwerkoverlast zijn er inmiddels. En dat zullen er helaas alleen maar meer worden.. met name in de avond- en nachtelijke uren.

Op 5 november 2020 stelde CDA Meierijstad vragen (art. 33) over deze kwestie en uitte daarmee haar zorg over de belasting van de BOA's en de uitvoering van hun taken in onze gemeente.  

De reactie van het college van MEIERIJSTAD op deze vragen:

1. Is er voldoende capaciteit om ook nu al bij deze overlast te handhaven en komen andere taken van onze BOA’s daardoor niet in gevaar?
BOA's werken in samenspraak met de politie. Op dit moment worden geen BOA's ingezet bij de overlast van vuurwerk. Dit is een taak van de politie. Nu nog kunnen de BOA's hun taken prima aan, waaronder controle van jeugd en alcoholgebruik, ongeoorloofde groepsfeestjes en samenscholingen. Voor zaken als adrescontroles en verkeersboetes is minder capaciteit.

2. Is de persoonlijke veiligheid van de BOA voldoende gewaarborgd? En zo ja, hoe? Zijn ze met betrekking tot hun eigen veiligheid voldoende toegerust?
De afspraak is dat bij risico op geweld de BOA’s terugtreden; dan is de uitvoering aan de politie. In verband met onder meer veiligheid en risico's wordt steevast vooraf met de politie bepaald welke taak door wie wordt opgepakt.

3. Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om extra mankracht in te zetten als dat nodig is en wordt daar al actie toe ondernomen?
Ja, er zijn voldoende financiële middelen. En er is al ingezet op een breder toezicht. Opties voor extra inhuur van mankracht wordt bekeken.

4. Waar ligt bij de BOA's in onze gemeente momenteel de prioriteit?
Zie bij punt 1.

5. Hoe staat het met het ziekteverzuim bij de BOA's? Is er de mogelijkheid om een tijdelijk tekort aan te vullen?
Er is tot op heden geen extra inzet vanwege covidbesmettingen nodig geweest. Een flexibele inzet van de mensen heeft steeds tot goede oplossingen geleid.

NOOT: Op 31 december zal niet actief worden gehandhaafd op de naleving van de vuurwerkregels. Van inwoners wordt een controlerende rol verwacht; zij kunnen eventuele overlast melden, waarop actie ondernomen wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.